Tag

Chia sẻ

Bộ môn Ngữ văn

23-05-2016

Trích yếu lý lịch giảng viên Bộ môn Ngữ văn

STT Họ và tên Chức vụ Học vị Lý lịch khoa học
1 Võ Phúc Châu

Phó Trưởng Khoa, Trưởng BM,

Giảng viên chính

Tiến sĩ Xem
2 Võ Phước Lộc Giảng viên, Giảng viên chính Tiến sĩ Xem
3 Huỳnh Quán Chi Giảng viên Tiến sĩ Xem
4 Trương Hoàng Vinh Giảng viên Thạc sĩ Xem

 

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn