.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Bộ môn Ngữ văn

12-12-2018

Trích yếu lý lịch giảng viên Bộ môn Ngữ văn

STT Họ và tên Chức vụ Học vị Lý lịch khoa học
1 Võ Phúc Châu

Trưởng Khoa, Giảng viên chính

Tiến sĩ Xem
2 Võ Phước Lộc Giảng viên, Giảng viên chính Tiến sĩ Xem
3 Huỳnh Quán Chi Giảng viên, Trưởng BM Ngữ văn Tiến sĩ Xem
4 Trương Hoàng Vinh Giảng viên Thạc sĩ Xem

 

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn