.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Bộ môn Văn hóa-Du lịch

12-12-2018

Trích yếu lý lịch giảng viên Bộ môn Văn hóa-Du lịch

STT Họ và tên Chức vụ Học vị Lý lịch khoa học
1 Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu                         Giảng viên, Trưởng BM Văn hóa-Du lịch Thạc sĩ Xem
2 Võ Thị Ngọc Giàu Giảng viên Thạc sĩ Xem
3 Nguyễn Thị Ngọc Thắm Giảng viên Thạc sĩ Xem
4 Phan Thị Khánh Đoan Giảng viên, Phó bí thư bộ 14, Tổ phó CĐ KHXH&NV2 Thạc sĩ Xem
5 Lê Minh Thiên Giảng viên Nghiên cứu sinh   Xem
6 Phùng Quang Thái Giảng viên, Phó Bí thư Đoàn Khoa KHXH&NV, Phó Bí thư BCH CĐ VC5 Cao học Xem

 

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn