Chia sẻ

Bộ môn Văn hóa-Du lịch

17-05-2016

Trích yếu lý lịch giảng viên Bộ môn Văn hóa-Du lịch

STT Họ và tên Chức vụ Học vị Lý lịch khoa học
1 Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Giảng viên Thạc sĩ Xem
2 Võ Thị Ngọc Giàu Giảng viên Thạc sĩ Xem
3 Nguyễn Thị Ngọc Thắm Giảng viên Thạc sĩ Xem
4 Phan Thị Khánh Đoan Giảng viên Thạc sĩ Xem
5 Lê Minh Thiên Giảng viên Nghiên cứu sinh Xem
6 Phùng Quang Thái Giảng viên, Giáo vụ Cử nhân Xem

 

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn