.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Chương trình học bổng sau đại học của trường đại học Chulalongkorn, Thái Lan dành cho các quốc gia khu vực Đông Nam Á

15-10-2016

Nhận thức được tầm quan trọng của quá trình quốc tế hóa, Trường Đại học Chulalongkorn luôn thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện hợp tác trao đổi với cộng đồng quốc tế. Nhằm phát triển hơn nữa việc hợp tác học thuật giữa Thái Lan và các quốc gia Đông Nam Á, Trường Đại học Chulalongkorn đã thành lập “Chương trình học bổng cho các quốc gia Đông Nam Á” để hỗ trợ học về học thuật cho các sinh viên quốc tế từ Campuchia, Indonesia, Lào, Myanma, Philippine, Singapore, Brunay và Việt Nam để theo đuổi việc học sau đại học tại Trường Đại học Chulalongkorn. 

Loại học bổng:

Học bổng Thạc sỹ:

02 năm (không được vượt quá 02 năm, bắt đầu từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2018).

Học bổng Tiến sỹ:

03 năm (không được vượt quá 03 năm, bắt đầu từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2019).

Trợ cấp học bổng bao gồm:

1. Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông giữa các thành phố thủ đô.

2. Học phí (trừ các loại phí đặc biệt của chương trình học).

3. Trợ cấp sinh hoạt và chỗ ở với số tiền 16.000 baht/tháng.

Các điều khoản của học bổng:

1. Thời hạn học bổng không thể gia hạn.

2. Người nhận học bổng không thể hoãn thời gian nhận học bổng do Trường Đại học Chulalongkorn yêu cầu.

3. Người nhận học bổng không được phép làm bất cứ công việc gì khác ở Thái Lan trong suốt thời gian nhận học bổng.

Điều kiện đăng ký học bổng:

1. Ứng viên phải là sinh viên quốc tế từ các nước ASEAN. Nghiên cứu viên, cán bộ viên chức và giảng viên sẽ trở về công tác, giảng dạy tại các trường đại học nước nhà sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Chulalongkorn sẽ được ưu tiên.

2. Ứng viên phải hoàn thành chương trình Cử nhân hoặc Thạc sỹ theo yêu cầu của chương trình học.

3. Điểm trung bình học kỳ cuối của ứng viên trước khi đăng ký học bổng không được thấp hơn 2.75 trình độ đại học và không được thấp hơn 3.25 đối với trình độ sau đại học.

4. Ứng viên phải dưới 35 tuổi.

5. Ứng viên phải thành thạo tiếng Anh. TOEFL tối thiểu là 500 hoặc 173 đối với  TOEFL trên máy tính hoặc IELTS 5.0.

6. Ứng viên phải có sức khỏe tốt.

7. Ứng viên chưa nhận các chương trình học bổng khác.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

1. Đơn dự tuyển kèm 01 ảnh 3x4.

2. Sơ yếu lý lịch.

3. Bằng tốt nghiệp.

4. Bảng điểm.

5. Bản sao hộ chiếu.

6. 02 thư giới thiệu từ Trưởng phòng, Giám đốc hay Trưởng khoa nơi ứng viên công tác.

7. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện tại quốc gia của ứng viên cấp.

Quy trình đăng ký

1. Ứng viên phải gửi trực tiếp đơn đăng ký hoàn chỉnh và các hồ sơ có liên quan đến Khoa/Chương trình mà ứng viên chọn. Thông tin chi tiết xem tại:

Thông tin về tất cả các chương trình: http://www.academic.chula.ac.th/search/search.asp

Thông tin về các chương trình quốc tế: http://www.inter.chula.ac.th/inter/internationalstudents/InterprogramList.html

Xin lưu ý rằng thời hạn đăng ký và lịch xét chọn của ứng viên sẽ do mỗi Khoa/Chương trình quyết định.

2. Ứng viên phải được Khoa/Chương trình kiểm tra và lựa chọn trước khi đến Phòng Đào tạo, Trường Đại học Chulalongkorn và các hồ sơ hợp lệ phải được gửi đến Phòng Đào tạo trước ngày 15/11/2016.

Hương dẫn và Đơn đăng ký

Xem tại website: www.academic.chula.ac.th