.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 11

02-11-2016

Từ ngày 01/11/2016, nhiều chính sách mới về y tế, giáo dục,... bắt đầu có hiệu lực.

Chi trả chi phí cho người mang thai hộ

Từ ngày 01/11/2016, Thông tư số 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, bên nhờ mang thai hộ bắt buộc phải chi trả cho bên mang thai hộ: Chi phí đi lại tới cơ sở khám, chữa bệnh để được tư vấn, khám, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, thực hiện dịch vụ, kỹ thuật y tế; Chi phí thực hiện các dịch vụ tư vấn, khám, chữa bệnh, kỹ thuật y tế trong việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe sinh sản;

Chi phí các loại thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh; Chi phí dinh dưỡng, các vật dụng chăm sóc, vệ sinh cá nhân trước, trong và sau theo thỏa thuận giữa bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ. Đối với những chi phí cho các dịch vụ chưa được cấp có thẩm quyền quy định giá, thanh toán theo hóa đơn, chứng từ của cơ sở khám, chữa bệnh.

Đánh giá định kỳ học tập học sinh tiểu học theo 3 mức

Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 06/11/2016. Cụ thể: Việc đánh giá định kỳ học sinh tiểu học vào giữa và cuối học kỳ được thực hiện như sau:

Đánh giá về học tập: Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành (thay vì hai mức Hoàn thành và Chưa hoàn thành như quy định hiện hành).

Đánh giá về năng lực, phẩm chất: Tốt, Đạt, Cần cố gắng. Hồ sơ đánh giá học sinh được thu gọn chỉ còn Học bạ và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

Bên cạnh đó, các đối tượng học sinh được khen thưởng cuối học kỳ, gồm:  Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc.

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) cổ phần hóa

Từ ngày 01/11/2016, Thông tư số 115/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 196/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước (DNNN) sẽ có hiệu lực.

Trong đó, DNNN khi thực hiện cổ phần hóa (CPH) phải gắn việc đăng ký bán đấu giá cổ phần lần đầu qua Sở Giao dịch chứng khoán, đồng thời với việc đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phần. Doanh nghiệp CPH phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về kết quả bán cổ phần trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá.

Kết quả bán cổ phần phải kèm theo xác nhận của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt đấu giá. Ban Chỉ đạo CPH ký hợp đồng hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp CPH ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

Bổ sung mức phụ cấp đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội

Quyết định số 42/2016/QĐ-TTg bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/11/2016 bổ sung mức phụ cấp đặc thù đối với một số đối tượng: Mức 15% đối với Chấp hành viên thuộc cơ quan Thi hành án Bộ Tổng Tham mưu. Mức 10% đối với Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án thuộc cơ quan Thi hành án quân khu, quân chủng Hải quân, Bộ Tổng Tham mưu.

Nguồn: www.tiengiang.gov.vn