.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo nhận tiền trợ cấp xã hội HKI (2016-2017) (đợt I)

22-11-2016

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-ĐHTG ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Trường Đại học Tiền Giang về việc cấp phát trợ cấp xã hội cho sinh viên khoá 13, 14, 15 HKI (2016-2017) (đợt I),

Trường Đại học Tiền Giang thông báo cho sinh viên các khóa 13, 14, 15 thuộc các khoa:  

+ Khoa Sư phạm                      

+ Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm

+ Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

+ Khoa Kinh tế-Luật

+ Khoa công nghệ thông tin

+ Khoa Kỹ thuật công nghiệp

Đến Phòng Tài vụ - Cơ sở chính - Phòng A004 để nhận tiền trợ cấp xã hội HKI năm học 2016-2017 (đợt 1) (sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên).

Thời gian:  Từ ngày 23/11/2016 đến hết ngày 25/11/2016

Đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên đến nhận tiền trợ cấp xã hội theo đúng thời gian quy định nêu trên.

HIỆU TRƯỞNG