.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCHTW khóa XII

13-01-2017

Ngày 12/01/2017, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị ở điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham dự tại điểm cầu chính có ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cán bộ nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh,…


Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII
 

Các địa phương trong toàn tỉnh cùng Đảng bộ Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng được hội nghị kết nối trực tuyến để kịp thời nắm bắt nội dung hội nghị triển khai.

Trong ngày làm việc thứ nhất, ông Nguyễn Văn Danh trình bày nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII, trong đó phân tích sâu về các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sự cần thiết, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,…

Ông Lê Hồng Quang trình bày Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Chương trình hành động thực hiện Kết luận 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Đại biểu dự Hội nghị

 

Sáng 13/01/2017 hội nghị tiếp tục làm việc với nội dung thông qua dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Các đại biểu sẽ thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của BCH Trung ương Đảng.

THỦY HÀ (BÁO ẤP BẮC)

Nguồn: baoapbac.vn