.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017

09-04-2017

Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21/4) năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các hoạt động: Tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống trường học của tỉnh; trong hệ thống thư viện công cộng; giới thiệu tác phẩm hay của các tác giả Tiền Giang; thi kể chuyện sách; hội sách Tiền Giang; vận động đóng góp sách, thăm và tặng quà sách cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình tổ chức tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam; phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng và quyên góp sách tặng cho các tủ sách các xã, phường, thị trấn còn khó khăn. Các đơn vị phát hành sách treo băng - rôn hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 15/4 - 30/4/2017 (trọng tâm từ ngày 19/4 - 23/4).

VĨNH SƠN