.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 - 16/6/2017)

08-05-2017

Từ tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn khẳng định: Sức mạnh của Công an nhân dân (CAND) bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, là nội dung quan trọng của “Biện pháp vận động quần chúng”, là biện pháp cơ bản, chiến lược của ngành Công an.

Bộ Công an tổ chức họp Ban Tổ chức Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  (16/6/1967-16/6/2017)

Ngày 16/6/1967, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 426/QĐ về việc thành lập “Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng Công an xã” gọi tắt là “Phòng theo dõi xã”, đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Bảo vệ trị an”.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, đơn vị đã triển khai nhiều kế hoạch chỉ đạo Công an các tỉnh miền Bắc vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như: “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Gió Đại phong”, “Sóng Duyên hải”, “Cờ ba nhất”, “Cảnh sát danh dự không lương”,... Ở miền Nam, thông qua các phong trào “Đồng khởi”, “Bảo mật phòng gian”, “Ngũ gia liên bảo”, “Thập niên liên bảo”, “Đội quân tóc dài”,... Trung ương cục miền Nam, trong đó có lực lượng an ninh vũ trang, đã vận động nhân dân vùng lên diệt ác, trừ gian, tạo thế bao vây, áp đảo kẻ thù, cùng toàn Đảng, toàn quân ta làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/975.

Sau ngày thống nhất đất nước, xác định công tác vận động quần chúng là chiến lược trong công cuộc bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng đất nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chủ động kiện toàn lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó, chú trọng tuyển chọn những cán bộ có năng lực, “biết lắng nghe dân nói, biết nói để dân nghe” làm công tác phong trào. Qua đó, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin, giúp Công an kịp thời triệt phá nhiều tổ chức phản động, các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, bảo vệ bình yên cuộc sống.

Sau 40 năm hoạt động, ngày 16/7/2007, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 916/2007/QĐ-BCA (X11) xác định ngày 16/6 hằng năm là ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ).

Trải qua 50 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, nguy hiểm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cũng như lúc hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ luôn xác định rằng mỗi chiến công, mỗi một thành tích của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ nói riêng đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quan tâm, chăm lo của Nhà nước, Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục rèn luyện trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự hợp đồng chặt chẽ của lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể, sự tin cậy, đùm bọc và giúp đỡ của nhân dân nên đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân BVANTQ.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ đã xác định được những bài học kinh nghiệm quý báu: (1) Nhân dân là cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp bảo vệ anh ninh trật tự (ANTT) và phong trào toàn dân BVANTQ. (2) Sự phát triển, lớn mạnh của Công an Nhân dân luôn gắn với sự phát triển của phong trào toàn dân BVANTQ.

Với những thành tích xuất sắc; lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân  chương chiến công hạng nhất, Huân chương quân công hạng 3 và hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới.

VĨNH SƠN tổng hợp