Sinh viên sư phạm từ năm 2021 được hỗ trợ sinh hoạt phí 3,36 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Học sinh tìm hiểu thông tin trong chương trình Đưa trường học đến thí sinh năm 2021 do Báo Người Lao Động tổ chức. Ảnh: Tấn Thạnh

Cuối tháng 4-2021, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương, với ba đầu cầu Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng.

Một trong những nội dung chính của hội nghị là thảo luận về dự thảo công văn của Bộ GD- ĐT hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội được quy định tại Nghị định 116. Theo đó, sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ sinh hoạt phí 3,36 triệu đồng/ tháng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Nghị định 116/2020/NĐ-CP ra đời tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên theo học ngành sư phạm nhưng nâng lên một bước.

Mục tiêu cuối cùng là tăng chất lượng trong công tác đào tạo, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ nhà giáo. Từ đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo viên, đáp ứng yêu cầu về chất và lượng giáo viên tại các địa phương; góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh ba nguyên tắc: Thứ nhất, lấy chất lượng làm hàng đầu trong mọi hoạt động thực hiện Nghị định 116, bởi mục tiêu chính là tuyển sinh và chất lượng đào tạo tốt hơn, đáp ứng yêu cầu giáo viên của các địa phương.

Thứ hai, đảm bảo cân đối cung và cầu. Các giải pháp, đề xuất được đưa ra chính là nhằm tối ưu hóa, cân đối tốt nhất giữa nhu cầu tuyển dụng, sử dụng với năng lực, chỉ tiêu đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên.

Thứ ba là công khai minh bạch. Muốn đảm bảo chất lượng, các địa phương cần công khai rõ tiêu chí, nhu cầu, các trường công khai rõ tình hình tuyển sinh năm trước, năng lực, chất lượng đào tạo để địa phương và người học cùng đánh giá, lựa chọn.

https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/sinh-vien-su-pham-tu-nam-2021-duoc-ho-tro-sinh-hoat-phi-336-trieu-dong-thang-20210503140448077.htm