.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trình diễn trang phục dân tộc là điểm nhấn sinh động tại lớp học phần Lịch sử văn minh thế giới

16-12-2022

Trang phục truyền thống là một biểu trưng của văn hoá, góp phần phản ánh phong tục, tập quán, vẻ đẹp và bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Để bảo tồn trang phục truyền thống của các dân tộc nước ta, giáo dục là một trong các biện pháp có tính bền vững nhất. Sáng ngày 14/12/2022, tập thể lớp Đại học Du lịch 22, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức trình diễn trang phục dân tộc phục vụ cho học phần Lịch sử văn minh thế giới. 

Sinh viên trình diễn trang phục áo bà ba

 

Sinh viên trình diễn trang phục áo dài, áo tứ thân, áo ngũ thân, áo Nhật Bình...

VĨNH SƠN