.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang: Hơn 91 % sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp

13-03-2023

Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm do Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Trường ĐH Tiền Giang thực hiện năm 2022 cho thấy có 91,34% sinh viên sau một năm tốt nghiệp có việc làm. Nếu tính kết quả trên số phiếu sinh viên phản hồi khi khảo sát, tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt 97.19%.

Năm 2022, Trường ĐH Tiền Giang tiến hành khảo sát 681 sinh viên tốt nghiệp năm 2021 và nhận được phản hồi của 640 sinh viên. Từ số liệu phản hồi cho thấy, tỉ lệ sinh viên Trường ĐH Tiền Giang sau 1 năm tốt nghiệp có việc làm đạt 97,19%. Trong đó, làm đúng chuyên ngành đạt 364 (56,8%); liên quan đến chuyên ngành 118 (18,4%) và không liên quan đến chuyên ngành là 136 (21,2%).

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, các ngành thuộc khối kỹ thuật như: Cơ khí, Cơ Điện tử, Điều khiển và tự động hoá, Xây dựng, Công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng… có tỉ lệ việc làm đạt 100%.

Rất nhiều ngành thuộc khối kinh tế cũng có tỉ lệ việc làm khá cao như: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng đều đạt tỉ lệ trên 90% có việc làm. Ngành CĐSP Mầm non cũng là ngành có tỉ lệ việc làm cao khi đạt 97,64%, trong đó có 108/128 sinh viên tốt nghiệp làm việc đúng với chuyên ngành được đào tạo, còn lại là làm trái chuyên ngành và học nâng cao trình độ.

Tân cử nhân ngày tốt nghiệp ra Trường.

Năm 2021, Trường ĐH Tiền Giang cũng đã tiến hành khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2021. Kết quả cho thấy, 100% sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, 91.3% sinh viên tốt nghiệp ngành CĐ GDMN và 83.7 % sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp. Tính trung bình, Trường đạt tỉ lệ 87.90% sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp có việc làm.

Theo đó, hệ ĐH chính quy có 39,09% sinh viên tốt nghiệp làm đúng chuyên ngành, 26.04% làm đúng một phần và 18.20% làm trái chuyên ngành.

Đối với sinh viên CĐSP tốt nghiệp năm 2020, có 85.62% làm đúng chuyên ngành, 3.30% làm đúng một phần và 11.10% làm trái chuyên ngành.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh làm việc tai TOYOTA Tiền Giang.

Đối với sinh viên ngành CĐ Mầm non, tỉ lệ sinh viên có việc làm trái ngành và đúng một phần khá cao (chiếm đến 39.60%) chỉ có 51.70% là làm đúng chuyên ngành. Riêng hệ ĐH chính quy, tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt 95.65%, CĐSP 87.05% và CĐ GDMN đạt 90%. Tính chung, tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt 93.80%, cao hơn so với sinh viên tốt nghiệp năm 2020.

Từ năm 2018 đến năm 2021, kết quả khảo sát cho thấy, tỉ lệ SV của Trường ĐH Tiền Giang có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp ra trường đạt từ 85% trở lên. Đây là một kết quả đáng phấn khởi, cho thấy hoạt động đào tạo và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường đã và đang đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội.

 

L.T