.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang: Đạt kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục và 05 Chương trình đào tạo

27-04-2023

Sáng ngày 26/4, Trường ĐH Tiền Giang đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục và 05 Chương trình đào tạo, gồm: Đại học Kế toán, Đại học Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Đại học Công nghệ Kỹ thuật cơ khí, Cao đẳng Giáo dục mầm non do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (CEA) công nhận.

Tham dự lễ có ông Trần Văn Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang; ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang; ThS. Hồ Đắc Hải Miên - Phó Giám đốc CEA.

Đại biểu tham dự Lễ công bố và trao giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

Về phía Trường Đại học Tiền Giang có TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng cùng các Phó Hiệu trưởng; TS. Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Truyền thông & Đối ngoại Hội đồng trường Đại học Tiền Giang.

Tham dự Lễ còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, trong tỉnh; các doanh nghiệp; đại diện BGH các truờng THPT trong tỉnh cùng lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm của nhà trường và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang.

ThS. Hồ Đắc Hải Miên - PGĐ CEA trao quyết định đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Tiền Giang.

Báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện công tác kiểm định, TS. Lê Minh Tùng – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thời gian qua, Trường Đại học Tiền Giang luôn xác định đảm bảo chất lượng giáo dục là nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường. Trong đó, kiểm định cơ sở giáo dục và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là những hoạt động cụ thể, ghi nhận thành tựu của toàn trường trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của xã hội, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế. 

Kết quả kiểm định chất lượng được sử dụng làm căn cứ xác định chất lượng giáo dục đại học, khẳng định vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và là một trong các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ, thực hiện phân tầng, xếp hạng, giao quyền tự chủ và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục đại học.

Trước đó, tháng 9/2017, trường Đại học Tiền Giang đã đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau 5 năm cải tiến, nâng cao chất lượng, kết quả đánh giá ngoài chu kỳ 2, giai đoạn 2018-2022, được Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đánh giá cao, cụ thể: Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 – 2030, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn tài lực của trường, phù hợp với nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 2021 – 2025. Hệ thống quản trị của nhà trường đề ra nhiều chủ trương, quyết định phù hợp với bối cảnh và nguồn lực, được điều chỉnh cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động. Hệ thống chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng được xây dựng và triển khai trên cơ sở các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Tiền Giang, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của trường. Các chính sách được rà soát, đánh giá và cải tiến phù hợp với các thay đổi của chính sách chung của nhà nước và của tỉnh Tiền Giang và với xu hướng phát triển của Trường.

TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo về quá trình thực hiện kiểm định chất lượng Trường ĐH Tiền Giang.

Trường có hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong với: Ban chỉ đạo; Hội đồng tự đánh giá; Ban bảo đảm chất lượng; Tổ bảo đảm chất lượng; 4 nhóm lĩnh vực của bảo đảm chất lượng. Trường có khá đầy đủ hệ thống các văn bản liên quan điều hành, quản lý và hướng dẫn công tác bảo đảm chất lượng. Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021 – 2030 đã đưa vào những mục tiêu và giải pháp phát triển hoạt động bảo đảm chất lượng với những chỉ tiêu cụ thể về hoạt động kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, lộ trình tự đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đáp ứng công tác cải tiến, nâng cao chất lượng và yêu cầu của cơ quan quản lý về mặt chuyên môn.

Đối với công tác tuyển sinh và nhập học, trường có đề án tuyển sinh thể hiện rõ ràng chính sách, các tiêu chí và chỉ tiêu tuyển sinh, các phương thức tuyển sinh phù hợp theo quy định, được công bố, rà soát, điều chỉnh làm căn cứ tuyển sinh hằng năm. Trường có ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn việc thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành chương trình dạy học, chuẩn đầu ra, đề cương học phần cho các chương trình đào tạo. Thực hiện công bố công khai chuẩn đầu ra, bản mô tả chương trình đào tạo trên trang thông tin điện tử. Thực hiện rà soát, cập nhật chương trình dạy học định kỳ theo kế hoạch, trong đó có tham khảo các chương trình dạy học tại các cơ sở giáo dục trong cùng địa bàn và lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan.

Trường đã có hệ thống chính sách, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu cho các hoạt động nghiên cứu khoa học. Quy định giờ nghĩa vụ nghiên cứu khoa học và các tiêu chí quy đổi được xác định rõ ràng, có cải tiến nhằm dần dần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của trường. Các chỉ số nghiên cứu khoa học được thống kê, báo cáo, đối sánh hằng năm. Số lượng và chất lượng đề tài các cấp, bài báo trong nước và quốc tế (ISI, SCOPUS) tăng mạnh trong những năm qua.

Với chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động đối ngoại, quy định, hướng dẫn các hoạt động hợp tác, đối tác, trường đã triển khai hợp tác với địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác quốc tế thực hiện các đề tài, dự án, hội thảo. Các hợp tác trong dự án, hội thảo quốc tế giúp nâng cao năng lực giáo viên; sinh viên có cơ hội thực hành, thực tập, tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên.

Trường có ban hành kế hoạch đào tạo trước mỗi khoá học của mỗi chương trình đào tạo; thống kê tỷ lệ sinh viên thôi học, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ cảnh báo học vụ, thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên, khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp định kỳ theo năm học. Thực hiện đối sánh các tỷ lệ giữa các ngành đào tạo với nhau và với một số cơ sở giáo dục trong cùng địa bàn. Thiết lập hoạt động kết nối với các doanh nghiệp và xây dựng trang thông tin việc làm vieclam.tgu.edu.vn hỗ trợ người học.

TS. Nguyễn Viết Thịnh- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường tặng hoa cám ơn đại diện CEA.

Kết quả trên được Đoàn kiểm định nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, minh chứng, thực hiện khảo sát, tham quan cơ sở vật chất của trường phục vụ giảng dạy, các phòng chức năng như Quản lý đào tạo, Quản trị - Thiết bị, Thông tin - Thư viện,… Để đánh giá khách quan, đầy đủ và chính xác, Đoàn còn tổ chức phỏng vấn Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá và lãnh đạo các đơn vị trong trường; phỏng vấn trực tiếp các cựu sinh viên đại diện các khoa, phỏng vấn nhà tuyển dụng, phỏng vấn giảng viên, chuyên viên phục vụ và tiến hành phỏng vấn lãnh đạo các đoàn thể trong trường.

Từ những kết quả đó, Trường Đại học Tiền Giang được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 40/QĐ-KĐCL ngày 21/3/2023 của CEA. Cùng với đó là 05 chương trình đào tạo của gồm: Đại học Kế toán, Đại học Quản trị kinh doanh, Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cao đẳng Giáo dục mầm non cũng được kiểm định và cấp giấy chứng nhận. Tính đến thời điểm hiện tại, Trường có 07 chương trình/21 chương trình đạt kiểm định.

Đại diện lãnh đạo Khoa và ngành ĐH Kế toán đón nhận chứng nhận đạt kiểm định.

Ngành Quản trị Kinh doanh đón nhận chứng nhận đạt kiểm định.

Đại diện lãnh đạo Khoa KTCN đón nhận chứng nhận đạt kiểm định ngành Kỹ thuật xây dựng

Đại diện lãnh đạo Khoa KTCN đón nhận giấy chứng nhận đạt kiểm định ngành Kỹ thuật cơ khí.

Đại diện ngành CĐSP Mầm non nhận giấy chứng nhậnkiểm định chất lượng.

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, ThS. Hồ Đắc Hải Miên - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh chia sẻ: Việc Trường Đại học Tiền Giang nhận được  giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục và 05 Chương trình đào tạo đã khẳng định được cốt lõi và tinh thần, chất lượng tốt nhất mà Trường hướng đến để tạo nền tảng khẳng định uy tín đặc biệt ở miền Tây Nam Bộ. Khi trường Đại học Tiền Giang đáp ứng được đủ mọi tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng cơ sở giáo dục, đây được xem là một trong những cơ hội để nhà trường so chuẩn không chỉ trong nước mà còn hướng đến chuẩn khu vực…

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của trường Đại học Tiền Giang để có được những thành quả đáng kể, đặc biệt là đạt mọi tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục. Để công tác đào tạo đạt chất lượng cao hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Trường Đại học Tiền Giang cần tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung như: phát huy và giữ vững các tiêu chí đã đạt được trong đợt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2023-2028, tập trung mọi nguồn lực cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và cần có kế hoạch dài hạn để triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí của kiểm định chất lượng giáo dục tiếp theo.

Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu chúc mừng Trường ĐH Tiền Giang.

 

Bên cạnh đó, Trường cần tiếp tục triển khai thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo khác mà nhà trường hiện đang đào tạo; đầu tư mọi năng lực, nguồn lực, vật lực, tài lực đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để khắc phục những tồn tại hạn chế sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo nhằm chuẩn bị cho sự đánh giá ngoài cơ sở giáo dục cho giai đoạn tiếp theo đạt kết quả tốt nhất.”

BGH Trường ĐH Tiền Giang chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành và CEA.

 

BGH và đại diện lãnh đạo Khoa cùng chụp hình lưu niệm với các đại biểu đến từ doanh nghiệp và các trường THPT trong tỉnh.

PGS. TS Võ Ngọc Hà – Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt cho tập thể lãnh đạo gửi lời cám ơn đến lãnh đạo CEA cùng các thành viên đã hỗ trợ Trường ĐH Tiền Giang trong suốt quá trình thực hiện báo cáo và tự đánh giá cũng như thực hiện đánh giá ngoài; cám ơn sự nỗ lực của cả tập thể viên chức, giảng viên đã tích cực tham gia vào hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường cũng xin đón nhận và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, để từ đó có chiến lược và kế hoạch hành động giúp nhà trường đạt được kết quả tốt nhất cho những lần đánh giá ở các chu kỳ sau.