.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

“Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần khối ngành Kinh tế và Luật tại Trường Đại học Tiền Giang”

11-06-2024

Ngày 10/6/2024, Khoa Kinh tế - Luật tổ chức Hội thảo cấp Khoa với chủ đề: “Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần khối ngành Kinh tế và Luật tại Trường Đại học Tiền Giang”. Đến dự có: TS. Cao Nguyên Thi - Trưởng phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; TS. Nguyễn Thanh Trang và ThS. Nguyễn Minh Nhã - Phó Trưởng khoa Kinh tế - Luật và các giảng viên của khoa.

Hội thảo đã nhận được 11 bài tham luận của các tác giả trong và ngoài khoa. Nội dung của Hội thảo xoay quanh việc đánh giá một cách toàn diện công tác giảng dạy các học phần khối ngành Kinh tế và Luật tại Trường Đại học Tiền Giang trên các khía cạnh: Nội dung chương trình giảng dạy các học phần khối ngành Kinh tế và Luật; Phương pháp giảng dạy các học phần khối ngành Kinh tế và Luật; Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo các học phần khối ngành Kinh tế và Luật… Ngoài ra, các bài tham luận và ý kiến của các đại biểu tham gia Hội thảo cũng chỉ ra những khó khăn của giảng viên trong việc giảng dạy các các học phần thuộc khối ngành Kinh tế và Luật, những nguyên nhân và đề xuất những biện pháp để khắc phục.

Hội thảo cũng là cơ hội để các giảng viên Khoa Kinh tế - Luật và đại diện một số Khoa tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần khối ngành Kinh tế và Luật và các khoa khác tại Trường.

VĨNH SƠN