.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Khoa Kinh tế - Luật tổ chức hội thảo “Những vấn đề mới về kinh tế, kế toán, tài chính năm 2018”

23-01-2019

Ngày 21/01/2019, Khoa Kinh tế - Luật tổ chức hội thảo “Những vấn đề mới về kinh tế, kế toán, tài chính năm 2018”. Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích khuyến khích giảng viên, viên chức tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về kinh tế, kế toán, tài chính do Nhà nước ban hành trong năm 2018, từ đó ứng dụng vào hoạt động giảng dạy và hoạt động nghề nghiệp.

Ban chủ tọa Hội thảo (từ trái sang): ThS. Huỳnh Thị Ngọc Phượng, TS. Nguyễn Thạnh Vượng, ThS. Nguyễn Minh Nhã

Ban tổ chức đã nhận được 54 bài tham luận từ các giảng viên trong trường và nhà nghiên cứu ngoài trường. Sau khi phản biện kín, ban tổ chức đã lựa chọn và biên tập 34 bài viết có chất lượng để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo. Ban tổ chức cũng đã lựa chọn các bài tham luận tiêu biểu để báo cáo tại Hội thảo. Các bài báo cáo đã nhận được nhiều ý kiến tích cực của các giảng viên và khách mời tham gia Hội thảo.

Khách mời và các giảng viên khoa Kinh tế - Luật tham gia Hội thảo

Hội thảo đã tạo ra diễn đàn giao lưu học thuật, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho cán bộ viên chức Khoa Kinh tế - Luật. Đồng thời, thành công tốt đẹp từ Hội thảo lần này của Khoa Kinh tế - Luật sẽ tạo tiền đề cho các Hội thảo trong thời gian tới của Khoa. Lãnh đạo khoa, Ban tổ chức Hội thảo cũng gửi lời cảm ơn đến quý vị đại biểu đã về dự, báo cáo tham luận tại Hội thảo và các giảng viên, nhà nghiên cứu tham gia viết bài cho Hội thảo.

LÊ THỊ TRÚC MAI (Khoa Kinh tế - Luật)