.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Danh mục các tạp chí ngành Cơ học (Council for professor title for Mechanics)

11-03-2019

a) Các chuyên ngành (Specialization)

1. Cơ lý thuyết (Theoretical Mechanics)

2. Cơ học vật rắn (Mechanics of Solids)

3. Cơ học vật liệu và sức bền vật liệu (Mechanics and Strength of Materials)

4. Cơ học chất lỏng và chất khí (Mechanics of Fluids and Gases)

5. Cơ học công trình (Mechanics of Structures)

6. Cơ học đất, đá và nền móng (Mechanics of Soils, Rocks and Foundations)

7. Cơ học máy (Mechanics of Machines)

8. Cơ học chất lỏng và chất khí kỹ thuật (Mechanics of Engineering Fluids and Gases)

9. Cơ điện tử (Mechatronics)

10. Thủy lực (Hydraulics)

Số TT

Tên tạp chí

Chỉ số ISSN

Loại

Cơ quan xuất bản

Điểm công trình

1.

Các tạp chí KH chuyên ngành của Quốc tế (ISI)

-

SCISCIEISI

 

0-2

0-1,5

0-1

2.

Các tạp chí KH nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế viết bằng một trong các thứ tiếng: Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha.

-

Tạp chí

 

0-1

3.

Vietnam Journal of Mechanics (tên cũ: T/C Cơ học)

0866-7136

Tạp chí

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

0-1

4.

Advances in Natural Sciences

0886-708X (trước 2009)2043-6262 (từ 2010)

Tạp chí

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

0-1

5.

Vietnam Journal of Mathematics

0866-7179

Tạp chí

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

0-1

6.

Acta Mathematica Vietnamica

0251-4184

Tạp chí

Viện Toán Học

0-1

7.

Khoa học & Công nghệ

0866-708X

Tạp chí

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

0-0,75

8.

Khoa học và công nghệ biển

1859-3097

Tạp chí

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

0-0,75

9.

Báo cáo KH tại các hội nghị khoa học quốc gia hoặc quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học

-

Báo cáo

 

0-0,75

10.

Các khoa học về trái đất.

0886-7187

Tạp chí

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

0-0,75

11.

Communications in physics (tên cũ: Tạp chí Vật lý)

0868-3166

Tạp chí

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

0-0,75

12.

Tin học và Điều khiển học

1813-9663

Tạp chí

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

0-0,75

13.

Nuclear Science and Technology

1810-5408

Tạp chí

Hội năng lượng nguyên tử VN

0-0,75

14.

Journal of Sciences VNU (tên cũ: Tạp chí Khoa học – Khoa học tự nhiên)

0866-8612

Tạp chí

Đại học Quốc gia Hà Nội

0-0,75

15.

Ứng dụng Toán học

1859-4492

Tạp chí

Hội Toán học Việt Nam

0-0,5

16.

Khoa học & Kỹ thuật (tiếng Anh: J. of Science & Technology)

1859-0209

Tạp chí

Học viện KTQS

0-0,5

17.

Khoa học Công nghệ xây dựng

1859-2996

Tạp chí

Trường ĐH Xây dựng

0-0,5

18.

Khoa học Kiến trúc và Xây dựng

1859-350X

Tạp chí

Trường ĐH Kiến trúc

0-0,5

19.

Phát triển Khoa học & Công nghệ

1859-0128

Tạp chí

ĐH QG Tp HCM

0-0,5

20.

Khoa học & Công nghệ

1859-1531

Tạp chí

ĐH Đà Nẵng

0-0,5

21.

Khoa học & Công nghệ

1859-2171

Tạp chí

ĐH Thái Nguyên

0-0,5

22.

Nghiên cứu khoa học & Công nghệ Quân sự

1859-1043

Tạp chí

Viện KH & CN QS

0-0,5

23.

Dầu khí

0866-854X

Tạp chí

Tập doàn Dầu khí Quốc gia VN

0-0,5

24.

Khí tượng Thủy văn

0866-8744

Tạp chí

TT KTTV QG-Bộ TN & MT (Tổng cục Khí tượng Thủy văn)

0-0,5

25.

Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật

0868-3980

Tạp chí

Trường ĐHBKHN, ĐH Đà NẵngTrường ĐH KTCN-ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Kinh tế-Kỹ thuật công nghiệp, Trường ĐHBK TP.HCM, Trường ĐH SPKT TP.HCM, HV CNBCVT

0-0,5

26.

Khoa học Kiến trúc và Xây dựng

(trùng số 18, khác điểm)

1859-350X

Tạp chí

Trường ĐH Kiến trúc

0-0,25

27.

Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường

1859-3941

Tạp chí

Trường ĐH Thủy lợi

0-0,25

28.

Khoa học Giao thông vận tải.

1859-2724

Tạp chí

Trường ĐH Giao thông vận tải

0-0,25

29.

Kỹ thuật và trang bị

1859-249X

Tạp chí

Tổng cục Kỹ thuật

0-0,25

30.

Xây dựng

0866-8762

Tạp chí

Bộ Xây dựng

0-0,25

31.

Tạp chí Khoa học (Journal of Sciencen)

1859-1388

Tạp chí

ĐH Huế

0-0,25

32.

Khoa học

1859-3100

Tạp chí

Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM

0-0,25

33.

Khoa học - công nghệ Hàng Hải

1859-316X

Tạp chí

Trường ĐH Hàng hải

0-0,25

34.

Khoa học và phát triển (Khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp)

1859-0004

Tạp chí

Trường ĐH Nông nghiệp HN

0-0,25

35.

Thông báo Khoa học các trường đại học

-

Thông báo

Bộ GD & ĐT

0-0,25

36.

Năng lượng nhiệt

0868-3336

Tạp chí

Hội KHKT Nhiệt VN

0-0,25

37.

Giao thông vận tải

0866-7012

Tạp chí

Bộ Giao thông vận tải

0-0,25

38.

Địa kỹ thuật

0868-279X

Tạp chí

Viện Địa kỹ thuật

0-0,25

39.

Tạp chí Khoa học

1859-3453

Tạp chí

Trường ĐH Mở TP.HCM

0-0,25

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :