.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Danh mục các tạp chí liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hóa (Council for professor title for Electricity – Electronics – Automation)

11-03-2019

a) Các chuyên ngành (Speccialization)

1. Điện (Electricity)

1.1. Kỹ thuật điện (Electric Engineering)

1.2. Chế tạo máy điện và thiết bị điện (Manufacturing of electromachine and electric device)

1.3. Hệ thống điện (Electric System)

1.4. Điện khí hóa và cung cấp điện (Electrification and electricity supply)

1.5. Công nghệ và kỹ thuật nhiệt (Thermal Engineering and Technology)

2. Điện tử (Electronics)

2.1. Kỹ thuật điện tử (Electronic Technique and Technology)

2.2.Vô tuyến điện và thông tinh liên lạc (Radio-electronics and telecommunication)

2.3. Chế tạo thiết bị và cấu kiện điện tử (Manufacturing of equipment and electronic component)

2.4. Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering)

3. Tự động hóa (Automation)

3.1. Điều khiển học kỹ thuật (Engineering Automatic)

3.2. Điều khiển tự động (Automatic control)

3.3. Cơ điện tử (Mechatronics)

b) Danh mục tạp chí

Số TT Tên tạp chí Chỉ số ISSN Loại Cơ quan xuất bản Điểm công trình
1
Tạp chí khoa học nước ngoài, Tuyển tập các Hội nghị Khoa học quốc tế chuyên ngành
SCISCIEISI T/C  

0 – 2

0 – 1,5

0 – 1

2
VICA (Proceedings) 1994-2005
  K/Y Hội nghị Tự động hóa toàn quốc các kỳ 0 – 1
3
Khoa học và Công nghệ.
Journal of Science & Technology
0866-708X T/C Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 0 – 1
4
REV journal on Electronics and Telecommunications
1859-378X T/C Hội vô tuyến điện tử VN. Xuất bản định kỳ bằng Tiếng Anh 0 – 1
5
Proceedings of ICCE International Conference on Communications and Electronics
ISBN 978-1-4623-2490-8IEEE catalogNumberCPP 1216B-PRT K/Y Trường ĐH Bách khoa HN và IEEE 0-0,75 bắt đầu tính từ 2014
6
Tạp chí Bưu chính viễn thông: Chuyên san KHCN.
Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.
Research, Development and Application on Information & Communication Tech.
0866-7039 T/C Bộ Thông tin và Truyền thông 0 – 0,75
7
Nghiên cứu Khoa học Công nghệ quân sự
1859-1043 T/C Viện NCKHTQS Bộ Quốc phòng 0 – 0,75
8
KHCN các trường ĐHKT
Journal of Science & Tech.
0866-3980 T/C TrườngĐHBK HN 0 – 0,75
9
KHCN.
Science & Technology
0866-8612 T/C ĐHQG HN 0 – 0,75
10
Phát triển KHCN.
Science & Technology Development
1859-0128 T/C ĐHQG Tp HCM 0 – 0,75
11
Khoa học Kỹ thuật.
Science & Technology
1859-0209 T/C Học viện KTQS 0 – 0,75
12
Khoa học và công nghệ.
Science & Technology
1859-1531 T/C ĐH Đà Nẵng 0 – 0,5
13
Khoa học và công nghệ nghiệt
0868-3336 T/C Hộ KHCN nhiệt 0 – 0,5
14
Tạp chí Khoa học công nghệ, chuyên san KHTN và CN (Xuất bản định kỳ hàng quý)
1859-2171 T/C Đại học Thái Nguyên 0-0,5 (bắt đầu tính từ số quý II/2013)

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :