.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Danh mục các tạp chí ngành Công nghệ thông tin (Council for professor title for Information engineering)

11-03-2019

a) Các chuyên ngành (Specialization)

1. Khoa học máy tính (Computer Science)

2. Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering)

3. Hệ thống thông tin (Information Systems)

4. Công nghệ phần mềm (Solfware Engineering)

5. Truyền thông và mạng máy tính (Communication and Computer Engineering).

b) Danh mục tạp chí

Số TT Tên tạp chí Chỉ số ISSN Loại Cơ quan xuất bản Điểm công trình
1.
Bài báo đặc biệt xuất sắc đăng trên các tạp chí nằm trong danh sách SCI
  Tạp chí   Tối đa 2
2.
Bài báo đặc biệt xuất sắc đăng trên các tạp chí nằm trong danh sách SCIE
  Tạp chí   Tối đa 1,5
3.
Các tạp chí nằm trong danh sách ISI
  Tạp chí   Từ 0 đến 1
4.
Tin học và Điều khiển học
1813-9663 Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN VN Từ 0 đến 1
5.
Công nghệ thông tin & Truyền thông (Chuyên san “Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Thông tin và Truyền thông”).
1859-3526 Tạp chí Bộ Thông tin và Truyền thông Từ 0 đến 1
6.
Journal on Information Technologies & Communications, (Research, Development and Application on Information & Communication Technology).
1859-3534 Tạp chí Bộ Thông tin và Truyền thông Từ 0 đến 1
7.
Acta Mathematica Vietnamica
0251-4184 Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN VN Từ 0 đến 1
8.
Vietnam Journal of Mathemathics
0866-7179 Tạp chí Hội Toán học VN Từ 0 đến 1
9.
Advances in Natural Sciences
0866-708X Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN VN Từ 0 đến 1
10.
Báo cáo Khoa học tại các Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế chuyên ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông được đăng toàn văn trong Kỷ yếu (Proceedings) Hội nghị, có phản biện khoa học.
  Kỷ yếu   Từ 0 đến 1
11.
Các tạp chí Khoa học nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế viết bằng 1 trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha.
  Tạp chí   Từ 0 đến 1
12.
Khoa học
0866-8612 Tạp chí Đại học Quốc gia HN Từ 0 đến 0,5
13.
Phát triển Khoa học và Công nghệ
1859-0128 Tạp chí Đại học Quốc gia Tp HCM Từ 0 đến 0,5
14.
Khoa học và Công nghệ
0866-708X Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN VN Từ 0 đến 0,5
15.
Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật
0866-3980 Tạp chí Trường ĐHBKHN, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH KTCN-ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Kinh tế-Kỷ thuật công nghiệp, Trường ĐHBK TP.HCM, Trường ĐHSPKT TP.HCM, Học viện BCVT Từ 0 đến 0,5
16.
Bài báo đăng trên một số tạp chí trong nước khác có thể được xem xét đánh giá, nhưng không quá 0,5 điểm:
Các tạp chí Khoa học và Công nghệ của Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Đại học sư phạm HN, Đại học sư phạm Tp HCM, Đại học Vinh và Tạp chí Ứng dụng Toán học của Hội Toán học Việt Nam.
  T/C   Từ 0 đến 0,5

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :