.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Danh mục các tạp chí ngành Sinh học (Council for professor title for Biology)

03-03-2019

a) Các chuyên ngành (Specialization)

1. Thực vật học (Botany)

2. Động vật học (Zoology)

3. Ký sinh trùng học (Parasitology)

4. Côn trùng học (Entomology)

5. Sinh thái học (Ecology)

6. Vi sinh vật học (Microbiology)

7. Sinh lý người và động vật (Human & Animal Physiology)

8. Sinh lý thực vật (Plant Physiology)

9. Sinh hóa (Biochemistry)

10. Lý sinh học (Biophysics)

11. Di truyền học (Genetics)

12. Tế bào, mô, phôi (Cytology, Hystology & Embryology)

13. Thủy sinh vật học (Hydrobiology)

14. Sinh học môi trường (Environmental Biology)

15. Sinh học thực phẩm (Food Biology)

16. Sinh học phân tử (Molecular Biology)

17. Nhân chủng học (Anthropology)

b) Danh mục tạp chí

Số TT Tên tạp chí Chỉ số ISSN Loại

Cơ quan

xuất bản

Điểm công trình
1
Các tạp chí trong danh sách ISI
- SCISCIE Các nước và các tổ chức / hội quốc tế

0 – 2

0 – 1,5

2
Các tạp chí ngoài danh sách ISI
- Tạp chí Các nước và các tổ chức quốc tế 0 – 1
3
Advances in Natural Sciences
0886-708X (trước 2009)2043-6262(từ 2010) Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam 0 – 1
4
Journal of Science VNU
0866-8612 Tạp chí ĐHQGHN 0 – 1
5
Phát triển Khoa học – Công nghệ
1859-0128 Tạp chí ĐHQG TP. HCM 0 – 1
6
Khoa học & Công nghệ
0866-708X Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 0 – 1
7
Sinh học
0866-7160 Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 0 – 1
8
Công nghệ Sinh học
1811-4989 Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 0 – 1
9
Các báo cáo KH tại Hôi nghị QT & QG
- Tạp chí +Quốc tế+Quốc gia

0 – 1

0 – 0,75

10
Tạp chí Hóa học
0866-7144 Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 0 – 0,5
11
Di truyền học và ứng dụng
0866-8566 Tạp chí Hội Di truyền học VN 0 – 0,5
12
Khoa học
0868-3719 Tạp chí Trường ĐH Sư phạm HN 0 – 0,5
13
Khoa học
1859-1388 Tạp chí Đại học Huế 0 – 0,5
14
Khoa học
1859-2333 Tạp chí Trường Đại học Cần Thơ 0 – 0,5
15
Khoa học
1859-2228 Tạp chí Trường Đại học Vinh 0 – 0,5
16
Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật
0868-3980 Tạp chí Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 0 – 0,5
17
Khoa học & Công nghệ
1859-2171 Tạp chí ĐH Thái Nguyên 0 – 0,5
18
Khoa học và Công nghệ Biển
1859-3097 Tạp chí Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 0 – 0,5
19
KH&CN Thủy sản
1859-2252 Tạp chí Trường ĐH Nha Trang 0 – 0,5
20
Khoa học kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp
1859-1523 Tạp chí Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM 0 – 0,5
21
Khoa học và Phát triển
1859-0004 Tạp chí Trường ĐH Nông nghiệp HN 0 – 0,5
22
Sinh lý học
1859-2376 Tạp chí Tổng hội Y học VN, Hội Sinh lý học VN 0 – 0,5
23
Phân tích Hóa – Lý và Sinh học
0868-3224 Tạp chí Hội KHKT Phân tích Hóa – Lý – Sinh VN 0 – 0,5
24
Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp VN
1859-1558 Tạp chí Viện Khoa học Nông nghiệp VN 0 – 0,5
25
Bảo vệ thực vật
0866-7020 Tạp chí Viện BVTV – Cục BVTV 0 – 0,5
26
Nông nghiệp và PTNT
0866-7020 Tạp chí Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 0 – 0,5
27
Dược liệu
0868-3859 Tạp chí Viện Dược liệu, Bộ Y tế 0 – 0,5
28
Dược học
0866-7225 Tạp chí Bộ Y tế 0 – 0,5
29
Nghiên cứu Y học
0868-202X Tạp chí Trường ĐH Y Hà Nội 0 – 0,5
30
Phòng chống sốt rét và các bệnh ký sinh trùng
0868-3735 Tạp chí Viện SR, KST &CT 0 – 0,5
31
Y học Tp. HCM
1859-1779 Tạp chí DDH Y Dược Tp. HCM 0 – 0,5
32
Khoa học Lâm nghiệp
1859-0373 Tạp chí Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam 0 – 0,5
33
Khoa học & Công nghệ
1859-1531 Tạp chí Đại Học Đà Nẵng 0 – 0,5
34
Đại Học Công nghiệp
1859-3712 Tạp chí Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM 0 – 0,5
35
Khoa học
1859-3100 Tạp chí Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM 0 – 0,5
36
Rừng và Môi trường
1859-1248 Tạp chí TW Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam 0 – 0,25
37
Y học Việt Nam
1859-1868 Tạp chí Tổng hội Y học VN 0 – 0,25
38
Y học thực hành
1859-1663 Tạp chí Bộ Y tế 0 – 0,25
39
Y Dược học cổ truyền VN
1859-1752 Tạp chí Bệnh viện Y học cổ truyền TW 0 – 0,25
40
Khoa học – Kỹ thuật Thú Y
1859-4751 Tạp chí Hội Thú Y Việt Nam 0 – 0,25
41
Khoa học – Kỹ thuật Chăn nuôi
1859-476X Tạp chí Hội Chăn nuôi Việt Nam 0 – 0,25
42
Tài nguyên và Môi trường
1859-1477 Tạp chí Bộ Tài nguyên và Môi trường 0 – 0,25

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Các tin khác :