.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Báo cáo chuyên đề “Mô hình tổ chức hoạt động Thư viện theo hướng hiện đại và Thư viện hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học”

24-04-2019

Ngày 23/4/2019, Thư viện Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức báo cáo chuyên đề “Mô hình tổ chức hoạt động Thư viện theo hướng hiện đại và Thư viện hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học”. Đến dự có: PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, tổ trưởng bộ môn và toàn thể viên chức Trung tâm Thông tin - Thư viện.


PGS.TS. Võ Ngọc Hà tặng hoa cảm ơn cô Trương Thị Ngọc Mai


Cô Trương Thị Ngọc Mai báo cáo chuyên đề


Viên chức tham dự chương trình

Cô Trương Thị Ngọc Mai, Giám đốc Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng chia sẻ: Một trong những hoạt động cốt lõi của một Thư viện đại học hiện đại là hoạt động cung cấp tài nguyên học thuật và các dịch vụ chất lượng cao, là nơi có thể tìm thấy mọi sự hỗ trợ lên quan đến học tập, giảng dạy và nghiên cứu thông qua các nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ, chuyên gia, không gian và tiện ích. Trong đó, dịch vụ hỗ trợ học tập có thể được xem là hoạt động cốt lõi và là động lực tồn tại, phát triển của Thư viện đại học. Trách nhiệm của Thư viện đại học là phải đảm bảo cho người học dễ dàng tiếp cận được tài nguyên học tập một cách tối ưu nhất, nghĩa là tiếp cận được tài liệu học tập một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nhất với thời gian, công sức bỏ ra ít nhất. Để làm được những việc trên, Thư viện đại học phải hội đủ các nhân tố sau:

1. Sự quan tâm, ủng hộ cũng như tạo điều kiện từ các cấp lãnh đạo nhà trường. Ban Giám hiệu đánh giá cao vai trò của Thư viện trong việc hỗ trợ giảng dạy, học tập và nghiên cứu, từ đó có những chỉ đạo cụ thể, quyết liệt trong việc triển khai các đề xuất của Thư viện liên quan đến xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên Thư viện. Bên cạnh đó, Thư viện phải nhận được sự ủng hộ, phối hợp thực hiện của các đơn vị và các Khoa trong việc đề xuất, cung cấp tài liệu đúng với học phần giảng dạy, định hướng người học tự học, tự nghiên cứu.

2. Chuyên môn và quyết tâm của lãnh đạo và viên chức Thư viện, phải tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm hỗ trợ giảng dạy, học tập từ các Thư viện tiến tiến trong nước cũng như trên thế giới để áp dụng vào Thư viện mình.

3. Giải pháp công nghệ hỗ trợ đã giúp tự động hóa một số khâu nghiệp vụ, giải quyết được một số vấn đề kỹ thuật, tạo ra hệ thống tra cứu và truy xuất thân thiện với người sử dụng.

VĨNH SƠN

TT Thông tin - Thư viện