.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Triển lãm và trưng bày hiện vật “Tiền Giang – Dấu ấn lịch sử tài liệu lưu trữ”

17-05-2019

Tối 15/5/2019, tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức khai mạc triển lãm và trưng bày hiện vật “Tiền Giang – Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ”. Triển lãm và trưng bày hiện vật sẽ diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2019, tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Triển lãm trưng bày trên 300 hình ảnh, bản đồ, tài liệu từ năm 1679 đến nay, có liên quan đến địa giới hành chính, các sự kiện chính trị, các hình ảnh về quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Tiền Giang.

Với cách sắp xếp khoa học, gồm 3 phần chính: Tiền Giang trong tiến trình phát triển về phương Nam; Tiền Giang kháng chiến kiến Quốc giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1975 và Tiền Giang xây dựng và phát triển giai đoạn từ năm 1975 đến nay, người xem sẽ có dịp nhìn lại những hiện vật thể hiện bề dày truyền thống của vùng đất – con người Tiền Giang trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày trên 100 hiện vật thuộc nền văn hóa Óc Eo – Gò Thành, các hiện vật sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Các hiện vật này được sưu tầm, lựa chọn trong hệ thống các trung tâm lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang và Bảo tàng Tiền Giang.

VĨNH SƠN