.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

;

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang bổ nhiệm viên chức quản lý phụ trách Khoa Sư Phạm

10-07-2019

Sáng nay, ngày 10/7/2019, Trường ĐH Tiền Giang đã triển khai Quyết định 385/QĐ-ĐHTG ngày 01/7/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang về việc phân công viên chức quản lý phụ trách Khoa Sư Phạm. Đến dự có TS. Lê Minh Tùng – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang.

TS. Lê Minh Tùng trao Quyết định cho Thầy Lê Duy Trinh

Theo đó, Hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang phân công Thầy Lê Duy Trinh - Phó Trưởng khoa Khoa Sư Phạm, phụ trách điều hành Khoa Sư Phạm từ ngày 1/7/2019 đến khi Trường thực hiện xong quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Sư Phạm.

TS. Nguyễn Viết Thịnh (Chủ tịch Hội đồng trường) tặng hoa Thầy Lê Duy Trinh 

Như vậy, Khoa Sư phạm hiện có 2 phó Trưởng khoa là Thầy Lê Duy Trinh và Cô Nguyễn Vĩnh Toàn. Khoa hiện quản lý 5 bộ môn: Bộ môn Giáo dục Trung học; Bộ môn Giáo dục Tiểu học; Bộ môn Nghệ thuật; Bộ môn Mầm non; Bộ môn Tâm lí học - Giáo dục học, Quản lý giáo dục và 01 Tổ Giáo vụ.

Được biết ngày 28/6/2019, Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và triển khai công tác lập Đề án cơ cấu tổ chức và nhân sự trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc thành lập Hội đồng trường và bầu Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị tiến hành thảo luận, biểu quyết chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa II đối với TS. Lê Văn Hưởng (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang) và bầu TS. Nguyễn Viết Thịnh (Trưởng Khoa Sư Phạm) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa II.

Theo Luật Giáo dục đại học sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2019 thì Chủ tịch hội đồng trường không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý trong trường. Vì vậy, Hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang đã phân công Thầy Lê Duy Trinh - Phó Trưởng khoa Khoa Sư Phạm, phụ trách điều hành Khoa Sư Phạm từ ngày 1/7/2019 đến khi Trường thực hiện xong quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Sư Phạm.

VĨNH SƠN