.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Đảng bộ Trường ĐH Tiền Giang: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

18-07-2019

Ngày 17/7 tại Giảng đường B, cơ sở Thân Cửu Nghĩa, Đảng bộ Trường ĐH Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự có đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm – Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh; Đồng chí Võ Ngọc Hà – Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tiền Giang.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong BCH Đảng bộ và hơn 230 đảng viên đang sinh hoạt tại 17 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐH Tiền Giang.

Qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 do đồng chí Võ Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường trình bày cho thấy, Đảng bộ nhà trường đã đạt được nhiều kết quả thắng lợi trong công tác lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng được nâng cao; tư tưởng cán bộ đảng viên và quần chúng tiếp tục ổn định, tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo Nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, các chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường; chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ ngày càng nâng cao, đổi mới, thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện hiệu quả, đúng quy trình, quy định. Đảng ủy thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thể hoạt động; các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Trường vẫn còn một số hạn chế như: Việc tham gia góp ý của các đảng viên trong các cuộc họp, thảo luận còn ít; việc tham gia học tập các chuyên đề, Nghị quyết trực tuyến dù đảm bảo về số lượng nhưng chất lượng còn thấp do một số đảng viên còn tranh thủ làm việc riêng, không đảm bảo thời gian tham dự…; việc đào tạo bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ của đảng viên, viên chức mặc dù được chi bộ rất quan tâm nhưng vẫn chưa đạt theo Nghị quyết đã ban hành do nhiều nguyên nhân về tài chính, ngoại ngữ…

Những nguyên nhân của hạn chế cũng đã được Đảng bộ nhà trường nhìn nhận và nêu rõ, đồng thời cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên để trong 6 tháng cuối năm, công tác xây dựng và tổ chức Đảng cũng như công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường ĐH Tiền Giang đạt mục tiêu đã đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ nhà trường cũng đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo hoàn thành công tác. Bên cạnh đó, Đảng bộ nhà trường cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng, trong đó tiếp tục nhấn mạng vai trò của Chi ủy trực thuộc trong việc tăng cường quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, phong cách lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao…; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, quy định, đảm bảo khách quan, công khai minh bạch. Chuẩn bị cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tập trung lãnh đạo công tác rà soát, quy hoạch nhân sự Ban chấp hành Chi ủy, Chi bộ và Đảng bộ, xây dựng kế hoạch để chuẩn bị cho đại hội sắp tới…

Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền đoàn thể cũng được Đảng bộ tập trung thực hiện, trong đó nhấn mạnh đến công tác lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy của các đoàn thể; phát huy vai trò của các đoàn thể trong giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của đoàn viên…; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động thường xuyên, hiệu quả; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên có trình độ tiến sĩ…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Trường ĐH Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm. Qua báo cáo cho thấy, Đảng bộ nhà trường đã thẳng thắn đánh giá những ưu, hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân và giải pháp khắc phục cụ thể. Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm cũng đánh giá cao công tác kiểm tra giám sát mà đại diện Chi bộ 16 của nhà trường đã thực hiện và phát biểu trong tham luận tại Hội nghị. Qua đây, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm cũng đề nghị các Chi bộ trực thuộc nhân rộng mô hình của Chi bộ 16, đồng thời thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát thường xuyên và giám sát thực hiện chuyên đề… Việc Đảng bộ Trường ĐH Tiền Giang triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát cho thấy Đảng bộ nhà trường đã tiếp thu và thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy khối. Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm cũng đã lưu ý một số vấn đề công tác phát triển và xây dựng đảng trong đó nhấn mạnh đến công tác phát triển đảng trẻ là sinh viên. Chi bộ cần quan tâm giáo dục, dìu dắt đảng viên trẻ học tập và rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên; tăng cường phê bình và tự phê bình để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn…

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Võ Ngọc Hà – Bí thư đảng ủy Trường ĐH Tiền Giang đã cám ơn những đánh giá tích cực của đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm đối với những nỗ lực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng bộ Trường ĐH Tiền Giang đạt được. Đồng chí Võ Ngọc Hà cũng đã đề ra 05 nội dung trọng tâm cơ bản để toàn thể đảng viên cùng các Chi bộ và Đảng bộ nhà trường phấn đấu thực hiện trong 6 tháng cuối năm, trong đó công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được đồng chí Võ Ngọc Hà chỉ đạo thực hiện. Đảng bộ nhà trường sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, quy định của cơ quan; đẩy mạnh công tác học tập, rèn luyện và NCKH của sinh viên. Bên cạnh đó, các Chi bộ cần rà soát lại các chỉ tiêu chưa hoàn thành để đề ra giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm; xây dựng kế hoạch, rà soát và chuẩn bị nhân sự cho đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, tiến tới đại hội Đảng bộ Trường ĐH Tiền Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

LÊ TÂN

 

Đảng ủy