.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

;

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang phát động phong trào thi đua “Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

30-08-2019

Vừa qua, Trường Đại học Tiền Giang xây dựng kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Công chức, viên chức Trường Đại học Tiền Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức Trường Đại học Tiền Giang gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tâm, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày và trên mọi lĩnh vực công tác. Đặt biệt, xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả.

Đối tượng của phong trào thi đua  “Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 gồm: Các đơn vị trực thuộc trường (Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc); Công chức, viên chức, người lao động hợp đồng làm việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đang công tác tại Trường Đai học Tiền Giang.

Chủ đề thi đua của tập thể là “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp”, gắn với các nội dung: Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua của đơn vị về văn hóa công sở; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nhất là các công việc liên quan đến sinh viên; Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và các công tác khác của cơ quan, đơn vị; Xây dựng và giữ gìn môi trường làm việc văn minh, hiện đại; đảm bảo xanh, sạch, đẹp; Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ đề đối với công chức, viên chức, người lao động là “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, gắn với các nội dung: Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị; Làm việc với tinh thần, thái độ tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm, chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa cao; Thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp; Trang phục làm việc gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc, môi trường làm việc. Thực hiện chế độ đồng phục, bảo hộ lao động đối với một số công việc đặc thù theo quy định của Nhà nước và của trường; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị tổ chức, phát động.

Tiêu chuẩn thi đua của tập thể: Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn; Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút tập hợp sự tham gia của đội ngũ viên chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị. Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại đơn vị để sinh viên biết và thực hiện dễ dàng, nhanh chóng; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giảng dạy; đảm bảo tiết kiệm nhân lực, thực hiện tinh giản biên chế hành chính; Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Tiêu chuẩn thi đua của cá nhân: Công chức, viên chức, người lao động:

* Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, lề lối làm việc: Chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tuân thủ nội quy, quy định, quy chế của trường. Tham gia chào cờ đầu tuần đầy đủ, đúng thành phần. Đeo bảng tên công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ được phân công; Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Không tự ý thôi việc, bỏ việc, bỏ hội họp không lý do; không tự ý thôi học (khi được cơ quan, đơn vị cử đi đào tạo bồi dưỡng). Không vi phạm đạo đức nhà giáo; không vi phạm nghĩa vụ viên chức và những điều Đảng viên, viên chức không được làm;  Sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả; Nghiêm túc nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ; Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác.

* Thực hiện chuyên nghiệp hóa về chuyên môn, nghiệp vụ: Tích cực, chủ động tự đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác có liên quan đến nhiệm vụ được giao; Chủ động phối hợp với cá nhân, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp cao; Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến.

* Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm: Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không tự ý xin chuyển đổi vị trí công tác; không lựa chọn việc dễ, lãng tránh việc khó; Có tinh thần đấu tranh chống hiện tượng “trung bình chủ nghĩa”, qua loa, đại khái, kém hiệu quả; Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc trong khả năng, phạm vi, thẩm quyền giải quyết; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trong công tác; Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, người quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ chế độ tinh giản biên chế, thôi việc khi tự nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực, uy tín và sức khỏe. Không được chủ quan, duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải thực hiện dân chủ: tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không bao che hành vi xấu, phải bảo vệ cái đúng, phê phán, loại bỏ cái sai.

* Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử: Trong giao tiếp với người dân, với khách hàng, với phụ huynh, với đồng nghiệp, với sinh viên phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện nguyên tắc “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính; phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng; Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị.

* Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống: Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không tham gia vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc; không hút thuốc lá trong khuôn viên trường; sắp xếp nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ; Tuân thủ kỷ luật phát ngôn; không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ; không lợi dụng việc phản ánh, khiếu nại, tố cáo để xúc phạm đến uy tín, danh dự của cá nhân, của cơ quan, tổ chức; Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nhà giáo, đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

* Trang phục làm việc gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc và môi trường làm việc: Khi thực hiện nhiệm vụ, trang phục phải gọn gàng, trang nhã, lịch sự; Đối với các công việc đặc thù: Bảo vệ, y tế, phòng thí nghiệm, vệ sinh môi trường phải mặc đồng phục và mang bảo hộ lao động theo quy định.

* Tích cực tham gia các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 đến ngày 01 tháng 8 năm 2025: Tháng 7 năm 2019: Ban hành kế hoạch, tổ chức phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua; Tháng 8 năm 2022: Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025; Năm 2025: Tổng kết phong trào thi đua vào dịp Kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ.

VĨNH SƠN