.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội thảo khoa học về thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay

14-11-2019

Chiều ngày 12/11, Trường ĐH Tiền Giang đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

Đến tham dự Hội thảo có TS. Lê Hữu Hải – Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban tổ chức Hội thảo; TS. Nguyễn Viết Thịnh – Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Phan Văn Nhẫn – Thành viên Hội đồng trường, GV Khoa Lý luận chính trị cùng các đồng chí đại diện Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ trực thuộc; các đồng chí là trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, đơn vị tổ chức và các đại biểu có bài tham luận.

Phát biểu khai mạc, TS. Lê Hữu Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban tổ chức Hội thảo nhấn mạnh: Hội thảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và những giá trị to lớn của tác phẩm Di chúc; tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức, sự thống nhất trong hành động, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Trường ĐH Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học về thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới… Tham dự Hội thảo, Ban tổ chức đề nghị các đại biểu phát tập trung vào cá nội dung chủ yếu xoay quanh việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay gắn với nhiệm vụ chính trị của viên chức, giảng viên là đảng viên của Trường ĐH Tiền Giang là đổi mới hoạt động giảng dạy và phục vụ sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường…

Đại biểu tham dự Hội thảo.

ThS. Đoàn Văn Re – Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Lý luận chính trị cho biết, Hội thảo đã nhận được 27 bài tham luận của các tác giả trong và ngoài trường với nội dung phong phú, đa dạng, tập trung vào 7 vấn đề chính, gồm: Vận dụng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giảng viên trường ĐH Tiền Giang thực hiện Di chúc của Người về tư tưởng trọng dân, thân dân, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân…; thực hiện Di chúc của Người trong việc giáo dục và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau gắn với công tác giảng dạy ở Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Tiền Giang và trách nhiệm, vai trò của người thầy trong việc chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ…

Phát biểu tham luận của ThS. Lê Thị Ánh Vân và ThS Nguyễn Thị Khuyến.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phát biểu tham luận về: “Những vấn đề cấp bách trong Di chúc của chỉ tịch Hồ Chí Minh cần được các tổ chức thuộc hệ thống chính trị nước ta quán triệt và ra sức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025” (TS. Phan Văn Nhẫn); Mối quan hệ giữa Đảng với dân từ lời dặn của Hồ Chí Minh trong Di chúc đến bài học trong xây dựng Đảng hiện nay (ThS. Lê Thị Ánh Vân); Giảng viên Trường ĐH Tiền Giang thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng trọng dân, thân dân; tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân (TS. Nguyễn Thị Khuyến); Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giáo dục và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong giai đoạn hiện nay (TS. Lê Thị Son).

Các đại biểu tham dự Hội thảo phát biểu ý kiến.

Qua phát biểu tham luận của các tác giả, đại biểu tham dự Hội thảo đại diện cho Đảng ủy, Công đoàn, các đơn vị chức năng như Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Công tác sinh viên cũng đã phát biểu ý kiến xoay quanh các nội dung mà tham luận đề cập đến. Trong đó, các đại biểu cũng đã nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của đảng viên là viên chức, giảng viên của Trường ĐH Tiền Giang gắn chức năng của từng đơn vị trực thuộc. Việc gần gần dân, thân dân, phục vụ nhân dân (mà nhân dân ở đây chính là sinh viên, phụ huynh) là việc mà mỗi cán bộ, viên chức cần phải ý thức và thực hiện một cách có hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Phan Văn Nhẫn ghi nhận những nỗ lực của Ban tổ chức, đặc biệt là quý thầy cô ở Khoa Lý luận chính trị đã chuẩn bị và tổ chức thành công Hội thảo này. Tuy nhiên, số lượng bài tham luận chưa nhiều, nội dung một số bài viết còn chưa bám sát chủ đề của Hội thảo đã đưa ra. Việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, vì vậy Ban tổ chức mong muốn, sau Hội thảo này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị trong Trường cần tuyên truyền, quán triệt trong toàn thể viên chức, sinh viên về nội dung cốt lõi của Di chúc và cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nhiệm vụ của từng đơn vị để công tác đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ ở Trường ĐH Tiền Giang ngày càng phát huy hiệu quả.

 

BBT

 

Khoa Lý luận chính trị

Các tin khác :