.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020

30-12-2019

Ngày 15/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND về việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cộng đồng doanh nghiệp, người nước ngoài (đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN) sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh hiểu rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN mang lại. Kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó, đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức Cộng đồng ASEAN trong khu vực. Tập trung triển khai một cách mạnh mẽ, thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức người dân, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và sự ủng hộ của người dân và dư luận cho năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 thông qua các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các phương thức truyền thông mới và mạng xã hội. Theo đó, nội dung của Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 gồm:

Đẩy mạnh sự phối hợp, tránh chồng chéo, lãng phí, tránh việc một hoạt động nhiều nơi cùng thực hiện nhưng có hoạt động không nơi nào thực hiện giữa các sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ quan liên quan (cả theo chiều ngang và chiều dọc). Việc tuyên truyền cần đi vào thực tế để đưa thông tin đến đối tượng cần tuyên truyền (nhất là các doanh nghiệp) nên bên cạnh việc phối hợp theo chiều dọc, cần tăng cường phối hợp theo chiều ngang. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung các nội dung về văn hóa mà cần mở rộng sang các lĩnh vực như: Đầu tư, kinh doanh, dịch chuyển lao động, cơ hội việc làm... Phát huy vai trò của thông tin truyền thông hỗ trợ sự phát triển và hợp tác của các lĩnh vực khác thuộc 03 trụ cột Cộng đồng ASEAN: Đẩy mạnh khai thác tuyên truyền trong mạng lưới các cơ quan, tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, các trường học, các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí... để tận dụng nguồn lực, khai thác hiệu quả và tối đa tính lan tỏa.

Tuyên truyền về ASEAN qua các phương thức truyền thông mới cụ thể: Tăng cường chia sẻ tin, bài trên Fanpage, mạng xã hội và chia sẻ tin, bài với các nước ASEAN qua Fanpage. Đẩy mạnh chia sẻ nội dung trên ứng dụng (apps) để tuyên truyền về ASEAN, gắn với năm Chủ tịch ASEAN 2020, trong đó chú trọng các sự kiện, các nội dung gắn với ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, các hình ảnh, video clip cập nhật... Quảng bá tiềm năng du lịch, cơ hội hợp tác của tỉnh. Gắn tuyên truyền về ASEAN với các sự kiện lớn được tổ chức tại Việt Nam.

Tuyên truyền các hoạt động chính thức trong năm 2019, bao gồm: 02 Hội nghị Cấp cao; 01 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với các đối tác, Diễn đàn khu vực ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng các kênh chuyên ngành.

Việt Nam đảm nhận vai trò là nước điều phối quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2021. Trên cơ sở này, ngoài các hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch, cần tăng cường tuyên truyền thêm về quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai bên.

Đối với đối tượng là các doanh nghiệp tuyên truyền thông qua các buổi hội thảo, hội nghị, tập huấn gắn với các chủ đề của trụ cột kinh tế ASEAN và các cơ hội mà Việt Nam có thế mạnh tham gia trong ASEAN.

Tăng tần suất hoạt động tập huấn, tuyên truyền về ASEAN, đa dạng hóa các hình thức tập huấn (không chỉ qua cơ chế cung cấp thông tin trực tiếp mà có thể tập huấn gián tiếp, tập huấn qua clip ngắn tại các sự kiện, các buổi sinh hoạt chung của các đơn vị, địa phương... phù hợp với đặc thù và nội dung cần thiết, tận dụng khai thác dữ liệu chung được chia sẻ); nâng cao chất lượng của báo cáo viên nhằm phục vụ tuyên truyền tại các địa phương về những vấn đề thời sự, chính trị được dư luận quan tâm, qua đó, giúp định hướng phát triển các ưu điểm, thế mạnh của địa phương để phù hợp với các ưu tiên, mục tiêu phát triển của ASEAN và tranh thủ các cơ hội mà Cộng đồng mang lại.

Chia sẻ thông tin về các sự kiện do Việt Nam tổ chức bao gồm cả các hoạt động của doanh nghiệp như: Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN (ASEAN BIS), Giải thưởng doanh nhân ASEAN (ABA) nhằm tôn vinh doanh nghiệp các nước ASEAN đã có đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển thịnh vượng chung của nền kinh tế ASEAN và VBS (Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam).

Đối với đối tượng là giới trẻ thúc đẩy tuyên truyền cho trẻ em, thanh thiếu niên trong và ngoài trường học thông qua việc tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN, các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu. Bên cạnh đó, phải duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, triển lãm, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thể thao, quảng bá du lịch...

http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/tuyen-truyen-quang-ba-asean-giai-oan-2019-2020/19542042