.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Những điểm mới trong Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục Đại học (sửa đổi)

14-01-2020

Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) đã được ban hành vào ngày 30/12/2019 nhằm khắc phục những vấn đề còn bất cập, đồng thời đảm bảo sự phát triển ổn định của hệ thống giáo dục Việt Nam. Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 15/02/2020

Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) được ban hành vào ngày 30/12/2019 yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học về các nội dung:

- Sứ mạng, tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học;

- Các quy chế, quy định nội bộ;

- Danh sách giảng viên theo ngành, trình độ, chức danh và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo khác;

- Kết quả kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định cơ sở giáo dục đại học;

- Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, kế hoạch tổ chức đào tạo;

- Đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh, danh sách nhập học và tốt nghiệp hằng năm theo ngành, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp;

- Mẫu văn bằng, chứng chỉ, danh sách cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học hằng năm;

- Chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cả khóa học;
- Chế độ, chính sách miễn, giảm học phí, học bổng;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật…

- Công khai thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, quyết định mở ngành, quyết định liên kết đào tạo cùng với hồ sơ chứng minh đủ điều kiện theo quy định.

Cũng theo Nghị định, cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật Giáo dục Đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Cụ thể:

- Được quyền ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp quy định của pháp luật;

- Xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định, trừ lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý trực tiếp

- Quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình thức đào tạo

- Các đại học được tự chủ ra quyết định mở ngành, liên kết đào tạo với nước ngoài cho trường đại học thành viên và đơn vị đào tạo thuộc đại học khi đáp ứng điều kiện mở ngành theo quy định

Từ Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018 quy định: “Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương” thì Nghị định 99 hướng dẫn: Văn bằng trình độ tương đương là văn bằng được cấp cho các ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù, thuộc hệ thống giáo dục đại học, gồm:

– Bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền.

– Bằng dược sĩ.

– Bằng bác sĩ thú y.

– Bằng kỹ sư.

– Bằng kiến trúc sư.

– Cùng một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ.

Nghị định 99/2019/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020

► Toàn văn Nghị định 99/2019/NĐ-CP

► Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018

BBT tổng hợp