.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Ngành Đại học Luật

04-03-2020

Trước những thay đổi liên tục xu hướng các ngành nghề khác nhau thì Luật vẫn là ngành học mang tính ổn định cao, thu hút được nhiều bạn trẻ lựa chọn gắn bó. Đặc biệt, người học dễ dàng nắm bắt được cho bản thân một tương lai nghề nghiệp triển vọng http://tgu.edu.vn/topic/?13118

Khoa Kinh tế - Luật