.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tìm hiểu về Ngành Đại học Du lịch của Trường Đại học Tiền Giang

02-04-2021

Ngành Đại học Du lịch đào tạo cử nhân khoa học chuyên ngành Du lịch (3,5 năm) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức tổng quát về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về ngành du lịch như thiết kế và điều hành tour, quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị nhà hàng - khách sạn, quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch,…; có khả năng tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng chuyên ngành du lịch vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội nhằm đáp ứng tốt công tác nghiệp vụ hoạt động tại các doanh nghiệp du lịch và các tổ chức liên quan trong và ngoài nước. http://www.tgu.edu.vn/topic/?14189

Khoa Kinh tế - Luật