.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

TS. Lê Quang Trí đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)

21-06-2020

Chiều ngày 16/6/2020, Quốc hội thảo luận tại Hội trường để đại biểu Quốc hội tập trung đóng góp, cho ý kiến làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề để hoàn thiện dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Tham gia thảo luận, TS. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang cơ bản đồng tình với các nội dung của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) và đóng góp thêm một số nội dung, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 7. Thực tế hiện nay rất nhiều công dân sinh sống, làm việc lâu dài và thường xuyên tại nơi không phải là nơi mình đăng ký thường trú. Lý do là vì các công dân này không đủ điều kiện đăng ký thường trú tại nơi mình đang sinh sống, làm việc. Trong khi đó, cơ quan, đơn vị có quy định, yêu cầu riêng về hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký thường trú, làm hạn chế quyền lợi của công dân. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung một hành vi bị nghiêm cấm trong Điều 7. Đó là cấm các cơ quan, đơn vị ban hành các quy định dựa vào thông tin đăng ký thường trú, tạm trú, làm hạn chế quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thứ hai, về khoa học, công nghệ trong quản lý cư trú. Tán thành cao với quan điểm đổi mới hình thức quản lý cư trú trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện cho đăng ký quản lý cư trú. Tuy nhiên, trong dự thảo Luật còn nhiều quy định về khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú còn mang tính thủ công, chưa thuận tiện cho công dân. Từ đó, có thể công dân sẽ không khai báo sự thay đổi nơi cư trú, làm cho việc quản lý Nhà nước về cư trú càng khó khăn hơn. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung một điều về khoa học, công nghệ trong quản lý cư trú, trong đó quy định các nội dung sau:

Khoản 1, đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú trên nền tảng công nghệ, thông tin đảm bảo liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Có thể chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước để thuận tiện cho công dân. Công dân không phải xin giấy xác nhận cư trú để nộp hồ sơ vào các cơ quan khác.

Khoản 2, đầu tư phát triển, triển khai ứng dụng trên nền tảng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông để công dân dễ dàng khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú, đăng ký tạm trú, đăng ký thường trú.

Ứng dụng này tự động cập nhật thông tin lưu trú, tạm trú, thường trú của công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú. Theo đại biểu Lê Quang Trí, với quy định này, các cơ quan quản lý về cư trú có được thông tin cư trú của công dân chính xác, kịp thời. Các thông tin này là cơ sở để quy hoạch hệ thống giáo dục, hệ thống y tế và các dịch vụ thiết yếu khác để phục vụ công dân cũng như góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương đó.

Thứ ba, về điều kiện đăng ký tạm trú tại Điều 28. Tại khoản 2 Điều 28 quy định người có chỗ ở hợp pháp do thuê khi đăng ký tạm trú phải được người cho thuê đồng ý bằng văn bản cho đăng ký tạm trú. Theo đại biểu Lê Quang Trí, với quy định này, công dân sẽ không thể đăng ký tạm trú nếu người cho thuê không có văn bản đồng ý. Như vậy, quyền lợi của công dân sẽ bị hạn chế cũng như cơ quan quản lý về cư trú cũng không thể cập nhật được thông tin cư trú của công dân. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bỏ quy định này để công dân có thể đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp do mình thuê.

BBT tổng hợp