.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Trại thực nghiệm Nông nghiệp của Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm

16-09-2020

Trại thực nghiệm Nông nghiệp của Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm (Trường Đại học Tiền Giang) đang hoàn thiện với các hạng mục gồm: Nhà thủy canh; Nhà lưới – sử dụng cho cây trồng ngập nước; Nhà lưới – sử dụng cho cây trồng cạn; Nhà trồng nấm và  Nhà che bóng râm.

Phối cảnh tổng thể của Trại thực nghiệm Nông nghiệp của Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm

Theo đó, Bộ môn công nghệ Sinh học và Khoa học cây trồng quản lý trực tiếp Trại thực nghiệm Nông nghiệp của Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm.

Dự kiến:

Giai đoạn 1: Sẽ triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên thực hiện tại trại thực nghiệm. Qua việc thực hiện đề tài này, bước đầu có thể trang bị cơ bản các dụng cụ cần thiết cho hoạt động các hạng mục nêu trên. Hiện tại, giảng viên Bộ môn đề xuất thực hiện các đề tài về trồng rau thủy canh, trồng dưa lưới, dưa leo tự thụ, trồng rau mầm trong nhà lưới áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt, thu thập và nhân giống các loại cây trồng. Bên cạnh đó, giảng viên sẽ hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài khóa luận tốt nghiệp tại Trại thực nghiệm.

Giai đoạn 2: Sẽ khai thác và sử dụng dưới hình thức dự kiến tổ chức sản xuất rau sạch, đồng thời kết hợp mở lớp tập huấn chuyển giao quy trình trồng rau sạch cho các hộ nông dân...

TS. Trương Quốc Tất - Phó Trưởng Bộ môn công nghệ Sinh học và Khoa học cây trồng hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về cây trồng...

... tham quan nhà trồng nấm.

Các bạn sinh viên Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm tham quan Trại thực nghiệm Nông nghiệp 

VĨNH SƠN