.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Cải tiến chương trình đào tạo ngành Đại học Văn học

27-12-2020

Nhằm giúp bộ môn Ngữ văn nâng cao chất lượng đào tạo ngành Đại học Văn học; tạo điều kiện cho giảng viên đúc kết kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn sinh viên phương pháp học tốt các học phần; tạo cơ hội cho sinh viên trình bày những khó khăn, nguyện vọng và phổ biến kinh nghiệm học tốt, khoa Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học năm 2020, với chủ đề: “Cải tiến chương trình đào tạo ngành Đại học Văn học theo định hướng Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa” vào ngày 25/12/2020.

Chủ trì Hội thảo: TS. Võ Phúc Châu - Trưởng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn; TS. Huỳnh Quán Chi - Trưởng Bộ môn Văn - Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn và TS. Võ Phước Lộc - Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

TS. Nguyễn Hồng Thủy - Giảng viên Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm phát biểu tham luận

TS. Võ Phước Lộc - Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn phát biểu tham luận

Đại diện sinh viên phát biểu tham luận

Đại diện sinh viên tặng hoa cho Ban tổ chức hội thảo

Hội thảo đã thu hút hơn 16 bài tham luận của quý thầy cô, quý viên chức trong và ngoài khoa. Hội thảo tập trung vào những vấn đề: Phân tích, đề xuất giữ nguyên hay điều chỉnh mục tiêu đào tạo, khung chương trình; điều chỉnh nội dung từng nhóm học phần ngành đại học Văn học; Một số phương pháp, hình thức dạy học mới tạo hứng thú cho sinh viên ngành Đại học Văn học; Một số giải pháp giúp sinh viên học tốt các học phần trong chương trình đào tạo; Những khó khăn, nguyện vọng của sinh viên ngành Đại học Văn học trong quá trình học tập, nghiên cứu; Một số kinh nghiệm học tốt của sinh viên ngành Đại học Văn học.

VĨNH SƠN