.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lý lịch khoa học

10-01-2019

TT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

1

Võ Thị Trúc Giang

Phó Trưởng khoa - Giảng viên

2

Phạm Thị Nhật Trinh

Phó Trưởng khoa - Giảng viên

3

Trần Hồng Mơ

Phó Trưởng khoa - Giảng viên

4

Đặng Hải Long

Phó Trưởng Bộ môn - Giảng viên

5

Đặng Thị Cẩm Nhung

Trưởng Bộ môn - Giảng viên

6

Nguyễn Thị Kim Thư

Phó Trưởng Bộ môn - Giảng viên

7

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Phó Trưởng Bộ môn - Giảng viên

8

Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên

9

Nguyễn Minh Châu

Giảng viên

10

Võ Duy Minh

Giảng viên

11

Hồ Công Xuân Vũ Ý

Giảng viên

12

Phạm Thị Thảo Uyên

Giảng viên

13

Nguyễn Thanh Nhã

Giảng viên

14

Nguyễn Thị Phương Em

Giảng viên

15

Nguyễn Đoàn Thanh Vinh

Chuyên viên QLPTN Lý

16

Trần Văn Quốc

Chuyên viên QLPTN Lý

17

Phan Minh Trực

Chuyên viên QLPTN Sinh

18

Lê Ngọc Trân

Chuyên viên QLPTN Sinh

19

Nguyễn Quốc Cường

Chuyên viên QLPTN Hóa

20

Nguyễn Thị Trần Dung

Chuyên viên QLPTN Hóa

Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản