Chia sẻ

Lý lịch khoa học

30-10-2017

TT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

1

Võ Thị Trúc Giang

Trưởng khoa - Giảng viên

2

Phạm Thị Nhật Trinh

Phó Trưởng khoa - Giảng viên

3

Trần Hồng Mơ

Phó Trưởng khoa - Giảng viên

4

Đặng Hải Long

Phó Trưởng Bộ môn - Giảng viên

5

Đặng Thị Cẩm Nhung

Trưởng Bộ môn - Giảng viên

6

Nguyễn Thị Kim Thư

Phó Trưởng Bộ môn - Giảng viên

7

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Phó Trưởng Bộ môn - Giảng viên

8

Lê Thị Kiều Nga

Giảng viên chính

9

Lê Trùng Dương

Giảng viên

10

Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên

11

Nguyễn Minh Châu

Giảng viên

12

Võ Duy Minh

Giảng viên

13

Hồ Công Xuân Vũ Ý

Giảng viên

14

Phạm Thị Thảo Uyên

Giảng viên

15

Nguyễn Thanh Nhã

Giảng viên

16

Nguyễn Thị Phương Em

Giảng viên

17

Nguyễn Đoàn Thanh Vinh

Chuyên viên QLPTN Lý

18

Trần Văn Quốc

Chuyên viên QLPTN Lý

19

Phan Minh Trực

Chuyên viên QLPTN Sinh

20

Lê Ngọc Trân

Chuyên viên QLPTN Sinh

21

Nguyễn Quốc Cường

Chuyên viên QLPTN Hóa

22

Nguyễn Thị Trần Dung

Chuyên viên QLPTN Hóa

Khoa Khoa học Tự nhiên