.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Tag

Chia sẻ

CHẤT TÙY BÚT TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN TUÂN

27-02-2017

ESSAY ELEMENTS IN NGUYEN TUAN’S SHORT STORIES

                                                                                                     TRƯƠNG HOÀNG VINH[1]        

TÓM TẮT

Truyện ngắn Nguyễn Tuân mang đậm dấu ấn tùy bút. Song cho đến hiện tại, việc tìm hiểu giá trị nghệ thuật của các yếu tố này trong việc tham gia kiến tạo nên chỉnh thể thẩm mĩ tác phẩm truyện ngắn Nguyễn Tuân gần như vẫn chưa được quan tâm thỏa đáng. Qua khảo sát, nghiên cứu, người viết nhận thấy, chất tùy bút là thành tố quan trọng góp phần tạo nên những hiệu ứng thẩm mĩ độc đáo trong truyện ngắn của nhà văn này.

ABSTRACT

Nguyen Tuan’s short stories are full of essay elements. However, understanding artistic value of these elements to create a perfect aesthetic form for Nguyen Tuan’s short stories has not almost been received appropriate attention so far. Through surveys and researches, it is found that essay element is the most important component contributing to form unique aesthetic effects in Nguyen Tuan’s short stories.

 

[1] Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tiền Giang

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế