.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 29-06-2020
    Văn hóa học là ngành chuyên nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến văn hóa từ nhân văn, khoa học đến xã hội, tự nhiên. Ngành Văn hóa học có khá ít trường đại học đào tạo nên đầu ra luôn không đủ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của các công ty, doanh nghiệp.

Tag

nội dung tag