.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
  • Ngày post: 18-11-2019
    Ngày 15/11/2019, Chi đoàn Đại học Văn văn học 19 (Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn) tổ chức chương trình “Hành trình về với bảo tàng Tiền Giang” nhằm phục vụ cho học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam.
  • Ngày post: 15-04-2018
    Ngành Đại học Văn học trực thuộc Khoa KHXH&NV của Trường Đại học Tiền Giang. Ngành chuyên đào tạo trình độ cử nhân Đại học thuộc lĩnh vực Văn học mở rộng. Bên cạnh kiến thức trọng tâm là Văn học, chương trình đào tạo còn cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về lĩnh vực văn hóa, sư phạm, báo chí.

Tag

nội dung tag