.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 22-01-2019
    Năm 2018, năm diễn ra Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kì 2018 - 2023, trải qua một năm hoạt động, cùng nhìn lại 10 sự kiện tiêu biểu của Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang trong năm 2018.

Tag

nội dung tag