.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 13-04-2020
    Để dáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng thị trường, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: - 30 Nhân viên kinh doanh - kỹ thuật - 05 Nhân viên Lab - 01 Chuyên viên Marketing thuỷ sản - 20 nhân viên kinh doanh - Kỹ thuật thuốc thú y

Tag

nội dung tag