.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 24-03-2020
    Khoa học dữ liệu (Data science) là một lĩnh vực liên ngành về các quá trình và các hệ thống rút trích tri thức hoặc hiểu biết từ dữ liệu ở các dạng khác nhau. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, ngành khoa học này hứa hẹn mang lại nhiều khả năng ứng dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực

Tag

nội dung tag