.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 26-06-2020
    Trường ĐH Tiền Giang là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống Giáo dục Quốc dân và là trường ĐH công lập, đa cấp, đa lĩnh vực, đào tạo liên thông theo hướng nghề nghiệp - ứng dụng, với hệ giá trị cốt lõi: “Thiết thực – Hiệu quả - Hài hòa”.

Tag

nội dung tag