.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 19-08-2020
    Năm 2020, nhằm thực hiện tốt và có hiệu quả kế hoạch phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Thư viện tỉnh tiếp tục triển khai sử dụng miễn phí sách điện tử ebook của nhà xuất bản Trẻ. Khi muốn sử dụng bạn đọc chỉ cần tải ứng dụng về và đăng nhập tài khoản và mật khẩu do Thư viện tỉnh cung cấp.

Tag

nội dung tag