.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

 • Ngày post: 17-06-2020
  Tháng 7 tới đây, nhiều chính sách nổi bật về tiền lương, các quy định về hợp đồng cũng như hình thức xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực.
 • Ngày post: 13-04-2020
  Từ ngày 21 đến ngày 31/3/2020, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó nổi bật là: Các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC; Diện tích làm việc của GS, PGS, giảng viên chính, giảng viên; Ban hành 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực giao thông vận tải...
 • Ngày post: 28-08-2019
  Từ tháng 8/2019, nhiều chính sách mới liên quan tới lương hưu, phụ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực thi hành.
 • Ngày post: 08-08-2018
  Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp; quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018.
 • Ngày post: 01-10-2017
  Theo Thông tư 11/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/10/2017, doanh nghiệp tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được phép mua ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh
 • Ngày post: 30-12-2016
  7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài; mức lương tối thiểu vùng; lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân; quy định mới về lệ phí đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy,... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017.
 • Ngày post: 02-12-2016
  Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế; tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016.
 • Ngày post: 03-06-2016
  Nhiều chính sách, Nghị định mới và quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 6/2016: Bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô, xe máy; Trợ cấp đặc thù cho công chức; Công an nhân dân có lễ phục mới,…

Tag

nội dung tag