.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 10-07-2020
    Để chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp năm 2020, Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến sinh viên được xét tốt nghiệp trong năm 2020 về việc thu nộp lệ phí Tốt nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:
  • Ngày post: 23-04-2020
    Dự kiến kỳ thi THPT sẽ chỉ còn một mục tiêu là xét tốt nghiệp, thí sinh làm ba bài bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn.

Tag

nội dung tag