.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 24-09-2019
    Tóm tắt bài viếtNhận thức được tầm quan trọng của quá trình quốc tế hóa, Trường Đại học Chulalongkorn luôn thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện hợp tác trao đổi với công đồng quốc tế. Nhằm phát triển hơn nữa việc hợp tác học thuật giữa Thái Lan và các quốc gia khác, Trường Đại học Chulalongkorn đã thành lập “Chương trình học bổng sau đại học cho các quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á” để hỗ trợ học về học thuật cho các sinh viên quốc tế đến học sau đại học tại Trường Đại học Chulalongkorn.

Tag

nội dung tag