.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
  • Ngày post: 07-05-2019
    Vừa qua, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn của Trường Đại học Tiền Giang tổ chức cho sinh viên lớp Đại học Văn hóa học khóa 18 đi thực tế tìm hiểu đời sống văn hóa của tộc người Khmer tại tỉnh Trà Vinh. Chương trình tham quan thực tế nhằm phục vụ cho học phần Dân tộc học đại cương (Mã học phần: 06172) của sinh viên chuyên ngành đại học Văn hóa học.
  • Ngày post: 06-05-2016
    Trong dịp tham quan tòa soạn lần này, các sinh viên được trực tiếp tham quan các phòng, ban chức năng của Báo Ấp Bắc, tìm hiểu quy trình xuất bản trên báo điện tử, báo in.

Tag

nội dung tag