• Ngày post: 22-05-2019
  Thực hiện Kế hoạch số 1480/KH-UBND ngày 05/04/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019, Kế hoạch số 1481/KH-UBND tỉnh ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2019, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo nhu cầu thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan hành chính khối nhà nước tỉnh, cấp huyện.
 • Ngày post: 15-05-2019
  UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành thông báo tuyển dụng 77 công chức năm 2019. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Thời gian: Trong 30 ngày, kể từ ngày phát hành thông báo này; Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận. Số 26A Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
 • Ngày post: 03-05-2019
  Ngày 24/4/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang ban hành thông báo tuyển dụng 76 viên chức năm 2019 tại các đơn vị trực thuộc sở. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 25/5/2019.
 • Ngày post: 17-04-2019
  Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 vớ tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 537 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu thi tuyển là 529 chỉ tiêu, chỉ tiêu xét tuyển là 8 chỉ tiêu.
 • Ngày post: 04-04-2019
  Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai tuyển dụng 8 viên chức đợt 1 năm 2019. Công tác tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển. Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong ngày, giờ hành chính từ ngày thông báo đến hết ngày 03/5/2019.
 • Ngày post: 04-04-2019
  Đài Phát thanh – truyền hình Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức, vị trí phát thanh viên, số lượng 06 người. Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/4/2019.
 • Ngày post: 28-03-2019
  Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng 6 viên chức Sở Công Thương năm 2019. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang (Số 01, đường Thống Nhất, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
 • Ngày post: 25-03-2019
  Căn cứ Kế hoạch số 1840/KH-BNN-TCCB ngày 15/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ thông báo thi tuyển 51 công chức. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 22/3/2019 đến hết ngày 22/4/2019 (trong giờ hành chính).

Tag

nội dung tag