.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông tin tuyển sinh VLVH năm 2015 (học tại Trường Đại học Tiền Giang)

30-09-2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

THÔNG TIN LIÊN KẾT TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2015

(Học tại Trường Đại học Tiền Giang)

 

Stt

Ngành tuyển sinh

Đơn vị

liên kết

đào tạo

và cấp bằng

Thời gian

đào tạo

Hình thức tuyển sinh/ Đối tượng

01

Đại học Luật

(Chuyên ngành:

Luật kinh doanh)

Đại học

Kinh tế TpHCM

4 năm

-   Xét tuyển / Đã có 01 bằng Đại học.

-       Thi tuyển / Tốt nghiệp THPT, THBT.

02

Đại học Luật

Đại học

Cần Thơ

4 năm

- Xét tuyển / Đã có 01 bằng Đại học

- Thi tuyển (Khối C) / Tốt nghiệp THPT, THBT.

03

Văn bằng 2 Luật

2,5 năm

Xét tuyển/ Đã có 01 bằng Đại học.

04

Đại học

Tài chính – Ngân hàng

Đại học

Ngân hàng

Tp.HCM

4 – 4,5 năm

- Xét tuyển / Đã có 01 bằng Đại học

- Thi tuyển (Khối D, A1) /

Tốt nghiệp THPT, THBT, TCCN, TH nghề, TC nghề.

2 năm

Tốt nghiệp Cao đẳng Tài Chính -  Ngân hàng.

05

Đại học

Sư phạm Âm nhạc

Nhạc viện Tp.HCM

2 năm

Thi tuyển (Vấn đáp và thực hành)/ Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc.

06

Đại học

Giáo dục Mầm non

Đại học

Sư phạm Tp.HCM

4 năm

Thi tuyển (Toán, văn, năng khiếu)/ Tốt nghiệp THPT, THBT.

3 năm

Thi tuyển (Toán, văn, năng khiếu)/ Tốt nghiệp Trung cấp  Giáo dục Mầm non.

2 năm

Thi tuyển (Toán, văn, năng khiếu)/ Tốt nghiệp Cao đẳng Giáo dục Mầm non.

07

Đại học

Công nghệ Thực phẩm

Đại học

Cần Thơ

2 năm

 

Thi tuyển (Khối A hoặc Toán, KT cơ sở, KT chuyên ngành) /  Tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ thực phẩm.

08

Đại học

Sư phạm tiếng Anh

4 năm

-  Xét tuyển/ Đã có 01 bằng Đại học

-  Thi tuyển (Khối D1).

09

Đại học Việt Nam học

(Chuyên ngành:

hướng dẫn viên du lịch)

4 năm

-  Xét tuyển/ Đã có 01 bằng Đại học

-  Thi tuyển (Khối C).

10

Văn bằng 2

Ngôn ngữ Anh

Đại học

Ngân hàng Tp.HCM

3 năm

Xét tuyển/ Đã có bằng Đại học.

Đại học Cần Thơ

11

Đại học Thú y

Đại học Nông Lâm Tp.HCM

 

5 năm

Thi tuyển (Khối A hoặc B)/

Tốt nghiệp THPT, THBT.

 

12

Đại học

Quản lý đất đai

(Chuyên ngành: Địa chính và quản lý đô thị)

4 năm

Thi tuyển (Khối A hoặc D1)

Tốt nghiệp THPT, THBT.

13

Đại học

Quản lý Tài Nguyên và Môi trường

(Chuyên ngành:

Quản lý môi trường)

Thi tuyển (Khối A hoặc B) /

Tốt nghiệp THPT, THBT

14

Trung cấp

Hành chính văn phòng

Trung cấp

Văn thư

Lưu trữ Trung ương

2 năm

Xét tuyển/  Tốt nghiệp THPT, THBT

15

Trung cấp

Văn thư lưu trữ

16

Đại học

Khoa học thư viện

Đại học

Văn hóa TpHCM

2 năm

Thi tuyển:

- Tốt nghiệp dưới 36 tháng: Văn, Sử, Địa

- Tốt nghiệp trên 36 tháng: Văn, môn cơ sở, môn chuyên ngành

(Tốt nghiệp Cao đẳng Khoa học thư viện)

 

* Ghi chú:

- Hình thức học: Vừa làm vừa học, học từng đợt, học trong hè hoặc thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

- Thời gian tuyển sinh liên tục trong năm.

- Hồ sơ, học phí và các chi tiết khác xin vui lòng liên hệ: Phòng Giáo dục Thường xuyên – Trường Đại học Tiền Giang, (phòng C03), số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại: (073) 6.250.200 – 148.

- Website: http://tgu.edu.vn/ (xem thông tin tuyển sinh cập nhật ở mục Liên kết đào tạo).