.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ĐH ngành Luật, ngành Ngôn ngữ Anh hình thức vừa làm vừa học năm 2015 (đợt 1)

30-09-2015

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 27/TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 05 tháng 3 năm 2015

                

THÔNG BÁO

Tuyển sinh bằng đại học thứ 2 ngành Luật, ngành Ngôn ngữ Anh

 hình thức vừa làm vừa học năm 2015 (đợt 1)

 

          Trường Đại học Tiền Giang phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh lớp văn bằng 2 ngành Luật, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức vừa làm vừa học, học tại Trường Đại học Tiền Giang, như sau:

          1. Thời gian đào tạo: Dự kiến 2,5 năm

          2. Hình thức học: Học thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

          3. Điều kiện xét tuyển:

Công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo có đủ các điều kiện dưới đây đều được xét tuyển đại học hệ VLVH:

          - Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học hoặc hệ đào tạo từ xa (không phân biệt nhóm ngành và trường đào tạo).

          - Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với những người tàn tật, khuyết tật, tùy theo tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học; Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

          - Đối với ngành Ngôn ngữ Anh thí sinh phải có chứng chỉ B Anh văn hoặc tương đương trở lên.

          - Ngành đăng ký học bằng thứ hai phải khác với ngành đã tốt nghiệp.

          4. Thủ tục xét tuyển:

          Thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển/ ngành đăng ký dự thi tại Phòng Giáo dục thường xuyên – Trường Đại học Tiền Giang, mỗi bộ gồm có:

          - 01 phiếu dự tuyển;

          - 01 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và 02 bản sao bảng điểm bậc đại học (có chứng thực);

          - 04 ảnh màu mới chụp khổ 4x6 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau ảnh);

          - 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

          5. Tổ chức xét tuyển:

          - Lệ phí xét tuyển: 250.000 đồng/ thí sinh;

          - Phát hành và nhận hồ sơ tại Phòng GDTX (địa điểm: Phòng C.03), Trường Đại học Tiền Giang, 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp Mỹ Tho, TG đến hết ngày 24/4/2015.

- Thời gian công bố kết quả: 12/06/2015.

          - Thời gian học chính thức: 03/08/2015.

Mọi chi tiết khác vui lòng liên hệ:

+ Phòng Giáo dục thường xuyên - Trường Đại học Tiền Giang, (phòng C03), số 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

+ Điện thoại: (073) 6.250.200 - 148.

+ Website: http://tgu.edu.vn/ (xem thông tin tuyển sinh ở mục Liên kết đào tạo)./.

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)       

Lê Hữu Hải