.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo tuyển sinh ĐH Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học - năm 2015.

30-09-2015

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Số: 30 /TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày 06 tháng 3 năm 2015

            

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Đại học Giáo dục Mầm non

hình thức vừa làm vừa học - năm 2015.

 

Năm 2015, Trường Đại học Tiền Giang liên kết với Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM tuyển sinh Đại học ngành Giáo dục Mầm non (GDMN),hình thức vừa làm vừa học, học vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và trong hè tại Trường Đại học Tiền Giang, cụ thể như sau:

1.  Đối tượng:

-       Tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc, thời gian đào tạo 4,5 năm

-              Tốt nghiệp trung cấp Sư phạm ngành GDMN, thời gian đào tạo 03 năm

-       Tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm ngành GDMN, thời gian đào tạo 02 năm

2. Hồ sơ dự tuyển (2 bộ), mỗi bộ gồm có:

-          Phiếu tuyển sinh (theo mẫu của Trường ĐHSP Tp.HCM);

-          Bản sao giấy CMND hoặc bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (dân tộc ít người, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh) nếu có;

- Bản sao bằng tốt nghiệp (có chứng thực của cơ quan có trách nhiệm);

- 03 ảnh màu mới chụp cỡ 3x4 (ghi rõ họ và tên, năm sinh phía sau ảnh);

- 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

3. Lệ phí:

- Lệ phí đăng ký dự thi: 360.000 đồng/ thí sinh;

- Lệ phí thi: 200.000 đồng/ môn/ thí sinh x 03 môn;

- Lệ phí ôn tập: 200.000 đồng/ môn/ thí sinh x 02 môn (Ôn thi môn Toán, Văn; môn Năng khiếu không ôn tập).

 Tổng cộng:    1.360.000 đ/thí sinh;

4.  Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/4/2014.

- Thời gian ôn tập: Sẽ thông báo sau khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký dự thi.

- Thời gian thi: Sau khi kết thúc ôn tập từ 1-2 tuần.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục thường xuyên - Trường Đại học Tiền Giang, số 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang, ĐT: (073) 6.250.200 - 148./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)