.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ liên kết với Trường Đại học Luật TP.HCM đợt tháng 3 năm 2016

06-01-2016

 UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Số: 199 /TB-ĐHTG

Tiền Giang, ngày  24  tháng 12  năm  2015

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

liên kết với Trường Đại học Luật TP.HCM đợt tháng 3 năm 2016

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BGĐT ngày 15/05/2014;

Căn cứ Công văn số 6097/UBND-NC ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc liên kết mở lớp Sau đại học với Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 2287/TB-ĐHL ngày 09/12/2015 của Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh;

Trường Đại học Tiền Giang phối hợp với Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ tại Tiền Giang các chuyên ngành:  Luật hiến pháp và luật hành chính, Luật dân sự và tố tụng dân sự, , Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Luật kinh tế, Luật quốc tế.

I. THỜI GIAN ĐÀO TẠO2 năm

II. ĐIỀU KIỆN NGÀNH DỰ THI VÀ CÁC MÔN THI TUYỂN: (Xem danh mục đính kèm các ngành đúng và ngành gần, môn cơ bản và môn cơ sở)                    

       Học viên tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi. Nếu văn bằng tốt nghiệp đại học gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, thí sinh phải học bổ sung kiến thức.

       Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi được thi ngay sau khi tốt nghiệp.

        Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành dự thi.

        Thí sinh nếu đủ điều kiện dự thi sẽ thi tuyển 02 môn: Môn Cơ bản và môn Cơ  sở.

III. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI  MÔN NGOẠI NGỮ (Tiếng Anh):

Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau đươc miễn thi môn ngoại ngữ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam;

c) Có văn bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh trong thời hạn 03 năm từ ngày cấp văn bằng tới thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

d) Có chứng chỉ tương đương cấp độ B1 do trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức thi;

e) Có chứng chỉ được quy định tại Phụ lục II của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Đối các chứng chỉ được IIG Việt Nam cấp phải do IIG Việt Nam (Công ty đầu tư quốc tế, tên tiếng Anh: International Investment Group, đại diện chính thức của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam) tổ chức tại chi nhánh TP.HCM hoăc do IIG việt Nam tổ chức thi tại Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh (xem thêm quy định của trường về chuẩn ngoại ngữ đầu ra tại các thông báo: số 1938?TCHC-ĐHL ngày 30/10/2012, số 1988/TB-ĐT ngày 06/11/2012, 2118/TB-ĐT ngày 04/12/2013)

IV. HỒ SƠ DỰ THI:

Các hồ sơ theo mẫu sẵn: Đơn xin dự thi; Bản sao (có công chứng, chứng thực) Bằng tốt nghiệp đại học; Bản sao (có công chứng, chứng thực) Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học đối với những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật không thuộc Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật Hà Nội đào tạo; Sơ yếu lý lịch (dán ảnh và đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; Biên nhận hồ sơ; 03 tấm hình 3 x 4 cm (dán trên phiếu ảnh; ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành dự thi ở mặt sau hình); Giấy cam kết theo mẫu (www.hcmulaw.edu.vn -> Bậc đại học -> Cao học-> Thông tin tuyển sinh) đối với những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật không thuộc Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Các hồ sơ yêu cầu khác: Công văn cử dự thi của cơ quan chủ quản (Nếu là CB/CNV nhà nước); Bản sao văn bằng tốt nghiệp (có công chứng); Các chứng chỉ bổ túc kiến thức; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe (của Bệnh viện đa khoa); 03 phong bì cỡ lớn 16 x 20 cm có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc. Các bản sao (có công chứng) giấy tờ hợp pháp của đối tượng ưu tiên.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

Phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/01/2016 tại Phòng A 201 Trường Đại học Tiền Giang.

Thời  gian ôn thi dự kiến: 24/02/2016 - 13/03/2016  tại Trường Đại  học Tiền  Giang.

Ngày thi tuyển: 26/03/2016 – 27/03/2016 tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

VI. LỆ PHÍ ÔN TẬP VÀ LỆ PHÍ THI:

Phát hành và xử lý hồ sơ dự thi: 110.000đ/bộ

Lệ phí ôn, dự thi: 3000.0000đ/người

VII.  ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC:

Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Tiền Giang. Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073.6250.200 số nhánh 132.  Website: www.tgu.edu.vn

         

KT.HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)          
Lê Hữu Hải