.:Trường Đại học Tiền Giang - Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng :.


Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng
Địa chỉ:Phòng D.01 - Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0273.3.877.246
Email: bmgdtcqp@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Hội nghị khoa học toàn quốc về công tác GDTC VÀ TDTT các trường ĐH, CĐ năm 2019

Ngày 21/12/2019, Hội nghị Khoa học toàn quốc về công tác Giáo dục thể chất và thể dục thể thao các Trường Đại học, Cao đẳng năm 2019 đã được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ. Hội nghị đã thu hút được đông đảo các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục đầu ngành về lĩnh vực TDTT quan tâm, viết bài tham dự. Với tổng số 111 bài được gửi về tham dự, Trường Đại học Tiền Giang vinh dự có 06 bài được BTC đăng trong kỷ yếu Hội nghị.